Modernit työkalut

Sillan älykäs HR, arkistointi sekä työajan- ja matkustuksen hallinta säästävät sekä yrityksesi että työntekijöidesi aikaa. Fiksulla Simo-mobiilipalkkapalvelulla saat kätevästi palkkalaskelman suoraan puhelimeen.

palkkapalvelut-2018.png

HR

Yrityksen sisäinen tehokkuus ja laatu vahvistavat eittämättä sen kilpailuasemaa markkinoilla. Yksi tapa tukea sisäistä tehokkuutta on ottaa käyttöön HR-järjestelmä, auttamaan suunnittelua ja tukemaan päätöksenteossa. Teemme yhteistyötä alan parhaimpien sovellustoimittajien kanssa, joten meiltä saat moderneimmat, juuri yrityksellesi sopivimmat HR-järjestelmät työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin.

Modernit, tehokkaat HR-järjestelmät käyttöönne

HR-järjestelmä yhdistää rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon (HRM) ja henkilöstön kehittämisen (HRD) prosessit helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Moderni järjestelmä mahdollistaa, että organisaatio saa helposti tarvittavat tiedot, niin lyhyen, kuin pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitteluun sekä strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Järjestelmän avulla on helpompi keskittyä henkilöstön kehittämiseen sekä liiketoiminnan kannalta tärkeämpiin ja tuottaviin tehtäviin.

Halutessasi Sillan asiantuntija toimii järjestelmien pääkäyttäjänä, vastaten ylläpidosta ja kehittämisestä. Tai voimme antaa pääkäyttäjyyden haltuunne, jolloin voitte itse vastata järjestelmän hallinnasta.

HR-ratkaisun voi ottaa helposti ja nopeasti käyttöön palkkaulkoistusprojektin yhteydessä tai palvelun jo ollessa käytössä.

Miten moderni, tehokas, automatisoitu HR-ratkaisu voi auttaa yrityksen omaa HR:ää?

 • Aikaa jää muihin, bisneksen kannalta olennaisimpiin tehtäviin, kun prosessit automatisoidaan mallikkaasti
 • Ajantasainen, helposti raportoitavissa oleva data auttaa suunnittelussa ja tukee päätöksissä
 • Palkanlaskennan manuaalityön vähentyessä syntyy kustannussäästöjä
 • Ajantasainen masterdata yhdessä paikassa – integroitu ratkaisu, jossa valmiit liittymät
 • Tieto on aina oikeiden henkilöiden saatavilla
 • Halutessanne voimme olla pääkäyttäjä, jolloin järjestelmän ylläpito kuuluu meille

Yhteistyömme alan parhaimpien toimijoiden kanssa mahdollistaa, että voit valita juuri yrityksellesi soveltuvimman kokonaisuuden. Meiltä saat Sympa HR, Mepco HRM ja CGI HRM -ratkaisut.

 

Sovi maksuton palkanlaskennan selvitys

palkkapalvelut-2018.png

Työajan hallinta

Työajan hallinta voi olla hyvin monimutkaista ja aikaavievää ilman sähköisiä järjestelmiä.

Sähköiset prosessit nopeuttavat työajanhallintaa

Juuri oikeanlaisen järjestelmän ja sähköisten prosessien avulla työajan hallinta automatisoituu ja nopeutuu. Henkilöstön resursointi helpottuu ja resurssit voidaan kohdistaa oikein ja tarpeen mukaisesti. Automatisoitu tulkinta tehostaa ja yhdenmukaistaa prosessia, joka tuo tehoa korvausten käsittelyyn ja varmistaa niiden oikeellisuuden.

Seuranta, tulkinta, suunnittelu. Myös palveluna.

Työajanhallintajärjestelmän avulla hoituu kokonaisvaltainen työajan seuranta, tulkinta ja työvuorosuunnittelu, ja näistä on mahdollisuus räätälöidy juuri asiakkaalle sopiva yhdistelmä. Työaikajärjestelmästä rakennetaan liittymät esijärjestelmiin ja palkkajärjestelmiin. Osaavat siltalaiset voivat myös halutessanne toimia työaikajärjestelmän pääkäyttäjänä.

Alan parhaat järjestelmät

Sillan valitsee kumppaneikseen alan parhaat toimivat. Vaihtoehtomme työaikajärjestelmiin ovat Nepton, Tiima, Numeron WFM ja CGI:n työaikajärjestelmät.

palkkapalvelut-2018.png

Matkustuksen hallinta

Monissa yrityksissä matka- ja kululaskujen kanssa pähkäillään kuukausittain ja tämä operatiivinen työ vie aikaa muilta, organisaation kannalta tärkeimmiltä tehtäviltä. Apu on kuitenkin lähellä!

Helpotusta ja tehokkuutta matka- ja kululaskujen hoitamiseen

Matkustuksen hallinnan palvelumme tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan hoitaa matka- ja kululaskut, luotettavasti ja turvallisesti. Palvelun käyttöönotto, joka pitää sisällään palvelujen siirron palvelun tuottajalle sekä järjestelmän implementoinnin, on nopeaa ja helppoa. Palvelun kustannukset ovat läpinäkyvät ja ennustettavissa.

Palvelumme koostuu matka- ja kululaskujen käsittelystä sekä järjestelmäpalvelusta:

 • matkalaskujärjestelmän ohjaustietojen ylläpito
 • verottajan ohjeet
 • matkalaskujen käsittely ja tarkistus
 • ALV-palautukset
 • kirjanpitotiedosto
 • verottajan vuosi-ilmoitukset
 • luottokorttitilitykset
 • matkatoimistoliittymät
 • tilitykset
 • täsmäytykset
 • maksatus
 • matkustajien/yhteyshenkilöiden tuki

Myös kokonaisvaltainen palvelu saatavilla

Matkustuksen hallinnan palvelu voidaan toteuttaa joko järjestelmätoimituksena tai kokonaispalveluna, jolloin Sillan asiantuntija vastaa koko prosessista ja järjestelmän pääkäyttäjyydestä. Matka- ja kululaskujen järjestelminä käytämme Visman M2:sta sekä Expenseä.

palkkapalvelut-2018.png

Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto on turvallinen, ympäristöystävällinen ja erittäin kustannustehokas vaihtoehto paperiselle arkistolle. Kun materiaali säilytetään sähköisessä muodossa, selkeässä arkistointijärjestelmässä, on se nopeasti saatavilla, helposti löydettävissä ja keskitetysti yhdessä paikassa, jolloin sisäinen tehokkuus paranee. Aikaa vapautuu papereiden etsimisestä muuhun liiketoiminnan kannalta oleellisempaan työhön.

Viimeistään nyt on aika siirtyä paperisesta arkistoinnista nykyaikaan

Palkkapalvelussa muodostuvan materiaalin sähköinen pitkäaikaisarkistointi onnistuu helposti sähköisen arkistointiratkaisumme avulla. Arkistointijärjestelmään viedään, Sillan osaavien asiantuntijoiden toimesta, kirjanpitolainsäädännön mukaisesti arkistoitava palkkamateriaali. Arkistoinnin jälkeen materiaali on helposti ja nopeasti saatavilla, kun tarve vaatii.

Voimme myös sopia asiakaskohtaisesti myös muun kuin palkkamateriaalin sähköisestä arkistoinnista.

Sillan arkistointiratkaisu tehdään yhteistyössä M-Files’in kanssa.

palkkapalvelut-2018.png

Simo-mobiilipalkka

Simo eli Silta Mobiili on uusi mobiilipalkka­palvelumme, jonka avulla saat palkkalaskelman suoraan matkapuhelimeesi.

Simo mm.

 • Näyttää palkka- ja lomatietosi, palkkalaskelmasi sekä verokorttisi tiedot
 • Laittaa palkkalaskelmasi tiedot myös pdf-muotoon
 • Ilmoittaa, kun palkkalaskelmasi saapuu
 • Arvioi verokorttisi tulorajan täyttymisen ennakoivasti
 • Ilmoittaa, koska verokorttisi tuloraja on täyttymässä tai täyttynyt.

Lisätietoja saat Simon omalta sivulta.