15.06.21

Muutoksia Silta Oy:n johdossa

 

Silta Oy:n toimitusjohtaja Kati Paulin siirtyy 1.8.2021 alkaen Administer-konsernin strategiajohtajan tehtävään. Sillan hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan Kai Myllynevan Sillan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.

Muut muutokset Sillassa

Sillan uusasiakashankinnan tiimi keskitetään 1.7.2021 alkaen konsernin myyntiyksikköön, jota johtaa Jussi Jaakkola. Tiimi tulee keskittymään jatkossa suurasiakassegmenttiin ja palvelee ensisijaisesti Adnerin ja Sillan asiakashankintaa. Jaakkola toimii myös konsernin myyntiyksikön johtajana. Konsernin pk-sektorin uusasiakashankintatiimiä johtaa Johnny Lehtinen.

Sillan myyntitiimin nykyasiakkaisiin keskittyneet asiakkuusjohtajat siirtyvät uuteen perustettavaan Asiakkaat ja kehitys -toimintoon 1.7.2021 alkaen, johon siirtyy myös Sillan liiketoiminnan kehitys. Asiakkaat ja kehitys -toiminnon johtajaksi on nimitetty Laura Poikkimäki. Merja Peltola on nimitetty Asiakaskokemus-tiimin esimieheksi.

Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Jannen työsuhde Sillassa päättyy 2.8.2021. Kiitämme Jannea menestyksekkäästä tehtävän hoitamisesta ja toivotamme onnea uusiin haasteisiin.

Nimityksiä konsernissa

Konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi on nimitetty 1.8.2021 alkaen Kati Lehesmaa. Hän siirtyy tehtävään Taaleri Oyj:n markkinointijohtajan tehtävästä. Kati tulee vastaamaan konsernitason viestinnästä ja liiketoimintojen markkinoinnista. Sillan markkinointipäällikkö Lauri Akkanen ja Administerin markkinointipäällikkö Pia Atle siirtyvät Kati Lehesmaan johtamaan toimintoon 1.8.2021.