26.03.20
| Blogi

Onnistunut strategia ei ole ylätason höttöä ja hienoja termejä

Sillan toimitusjohtaja Kati Paulin kertoo strategian luomistyöstä avoimesti ja peittelemättömästi kahdessa blogitekstissään, jossa on ilahduttavan paljon konkretiaa ja käytännön esimerkkejä. Ensimmäisessä tekstissä Kati kertoi, miksi Silta ryhtyi uudistamaan strategiaansa. Tässä toisessa blogissa hän keskittyy strategian toteutukseen ja jalkautukseen.

Saattaa olla välillä vaikeaa huomata, että meistä jokainen, työroolista riipumatta, tekee jatkuvasti päätöksiä. Monesti ajatellaan, että ”en mä tee mitään päätöksiä työssäni”.

Ei pidä paikkaansa.

Meistä jokainen tekee päätöksiä koko ajan. Tästä syystä kiteytimme strategian yhteen kysymykseen: Auttaako päätökseni asiakasta ja Siltaa onnistumaan?

Kun henkilöstö on tyytyväinen, eurot tulevat perässä

Strategia ei toteudu, jos se ei näy mitenkään arjessa tai jos sen termejä ei edes oikein ymmärretä.

Strategiseen työhön liittyvät paikoin vieraiksi mielletyt termit koettiin ylätason hötöksi, joten päätimme suomentaa niitä:

Visio = Visio, tähän tähtäämme
Missio = Missio, tätä teemme
Must-win-battles = Tärkeimmät taistelumme / näin taistelemme

Suomenkielellä tehdyillä lisäyksillä termit muuttuivat lähestyttävämmiksi ja ymmärrettävimmiksi. Strategia konkretisoitiin tärkeimpien taisteluiden kautta jokaisella eri paikkakunnalla neljän tunnin valmennussessioissa kolmesta eri näkökulmasta:

1. Mitä minä voin tehdä
2. Mitä tiimi voi tehdä
3. Mitä Silta voi tehdä

Muutoksen läpivienti kulkee aina yrityksen kulttuurin kautta. Tavoitteemme on luoda mukavin työpaikka, jossa ammatistaan ylpeät siltalaiset arvostavat toisiaan ja luovat ylivertaisen asiakaskokemuksen.

Kun henkilökunta on tyytyväinen, se näkyy asiakastyössä ja asiakastyytyväisyydessä. Eurot tulevat varmasti perässä.

Strategian keskiössä ei ole omistaja

Usein strategian keskiössä nähdään omistaja. Tällöin huomioidaan ylikorostuneesti omistajien edut ja tavoitteet ja lähdetään keksimään helposti uusia palvelualueita, joista saataisiin lisää kassavirtaa. Strategian rooliksi muodostuu suorittaminen.

Sillan strategian keskiössä on ihminen: työntekijä, asiakas, omistaja. Nämä kolme ovat tasapainossa. Yksikään kolmesta ei ole muita arvokkaampi tai vähäarvoisempi.

Jälkikäteen voin olla tyytyväinen, että teimme selkeän rajauksen, missä olemme hyviä ja mitä osaamme.

Olemme parhaita palkanlaskennassa ja siitä haemme myös jatkossa kasvua. Emme lähde täysin uusille liiketoiminta-alueille, vaan laajennamme ennen kaikkea uusiin asiakassegmentteihin ja haluamme luoda alalle uuden normaalin, joka on palkanlaskenta 2.0.

Valmennuksissa pyrimme kertomaan, että muutos lähtee meistä jokaisesta. Arki määrittelee toimintatavat.

Kati_Paulin

Kati Paulin, toimitusjohtaja

Lue blogin ensimmäinen osa täältä