Tärpit onnistuneeseen projektiin: miten rakennat luottamusta nopeasti

Sillan projektit keskittyvät palkka- ja HR-palveluihin, mutta oli toimiala mikä tahansa nykyään, ollaan tekemisissä projektimaisen työn kanssa. Ja sitä työelämä tarjoaa juuri nyt: projektia projektin perään, tiukkoja budjetteja, kellotusta ja aikatauluja. On olemassa erilaisia visioita siitä, millaiseksi työ muuttuu, tuleeko uusia ammatteja ja mitä töitä häviää. Tulevaisuudessa ei vakityö välttämättä häviä, mutta työpaikan sisällä oleva työ muuttuu muodoltaan projektimaisemmaksi.

 

Mukana työpaikan projekteissa ovat niin organisaation omat henkilöt kuin yhteistyökumppanit ja asiakkaatkin. Muutossyklin kiihtyessä ihmiset saattavat vaihtua hyvin nopeasti. Tämä tarkoittaa, että parhaimmillaan jokaisessa projektissa on mukana aina eri ihmisiä. Lisäksi ihmiset saattavat olla aina uusia toisilleen.

 

Haasteena on saada projekti heti toimimaan, jotta aikatauluissa pysytään. Silloin nopean luottamuksen rakentaminen projektiryhmän henkilöiden välillä korostuu.

 

Poimi havainnot ja käytännön vinkit nopean luottamuksen rakentamisesta

Pioneereina tutkijakolmikko Meyerson, Weick ja Kramer (1996) panivat jo merkille, että projektitiimeissä yksilöt, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta toisistaan, alkoivat välittömästi muodostaa luottamusta ja käyttäytyä luottamuksenomaisesti. Huomionarvoista on, että kyseisissä ryhmissä oli jäseniä erilaisilla kyvykkyyksillä ja epävarmuus siitä, työskentelevätkö henkilöt tulevaisuudessa kenties uudelleen toistensa kanssa. Lisäksi ryhmien kokoonpanossa oli jäseniä monista eri organisaatioista ja he tapasivat toisiaan kasvokkain vain silloin tällöin.

 

Tutkijat havaitsivat tutkimustuloksissaan, että nopean luottamuksen ainekset kerättiin toisista konteksteista, kuten kolmannen osapuolen suositteluista, roolisidonnaisuuksista, säännöistä, luottamustaipumuksesta tai kategorisoinnista.

 

Nopean luottamuksen rakentamisen tärpit:

 

  • Erityisesti suosittelut toimivat hyvin, sillä se tieto on helposti saatavissa eikä maksa mitään.
  • Henkilön rooli liitetään usein ammattinimikkeeseen ja siinä kertyneeseen kokemukseen. Tämä rakentaa luottamusta. Tosin on huomattava, että tässä aiheessa liiketoiminta-ala vaikuttaa paljon siihen, onko esimerkiksi iästä tai kokemuksesta enemmän haittaa vai hyötyä.
  • Kun heti projektin alussa luodaan pelisäännöt ja struktuurit, minkä mukaan toimitaan, on paljon helpompi luottaa ihan uusiinkin henkilöihin.
  • Henkilön oma suhtautuminen ylipäätään toisiin ihmisiin vaikuttaa paljon siihen, miten nopeasti luottamusta syntyy. Jos sinulla on luottamusalttiutta eli olet päättänyt heti ensi näkemältä luottaa ihmisiin, syntyy tulostakin nopeammin. Selvitä esimerkiksi icebraker-tehtävän tai -keskustelun kautta ihmisten suhtautuminen luottamukseen.
  • Jos ymmärrät esimerkiksi kaikki diplomi-insinöörit päteviksi ammattiosaajiksi, rakennat luottamusta suurella todennäköisyydellä kategorisoinnilla. Projektin aluksi on hyvä peilata ihmisten arvomaailmaa. Tätä kautta projektin vetäjä saa kosketuksen tiimiläisten arvomaailmaan.

 

Palkkaulkoistukset ovat asiakkaillemme suuria projekteja, joissa olemme asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan onnistuneet kiitettävästi kerta toisensa jälkeen. Meillä Sillassa luottamus kuuluu toimintaperiaatteisiin.

 

Kirjoittaja on HR System Manager Silta Oy:ssä, joka on omassa pro gradu-tutkielmassaan tutkinut luottamuksen rakentumista.

 

Silta Oy tarjoaa asiakkailleen mm. palkkaulkoistuspalveluita, palkka- ja HR-prosessikonsultointia sekä älykästä HR-analytiikkaa. 

 

Tutustu palveluihimme

 

Lähteet.

Kosonen, R. 2017. Luottamuksen rakentuminen alliansseissa, pro gradu-tutkielma. Lappeenranta. Tietojohtaminen ja johtajuus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Meyerson et al. 1996. Swift trust and temporary groups. In: R.M. Kramer and T.R. Tyler (eds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, Thousand Oaks, Sage Publications, pp. 166–195