01.04.15

HR on kyvykäs bisneksen kumppani

Recover Finland on pohjoismaiden johtava vahinkosaneeraus- ja korjausrakentamisen konserni. Henkilöstöjohtaja Corinna Vahtera näkee, että henkilöstöhallinnon ja -johdon tehtävissä on tapahtumassa muutos, joka on oleellinen ja merkityksellinen monellakin tavoin. ”HR:n rooli on aiemmin ollut hiukan liikaa paperien pyörittäjä. Tehtävien ja tavoitteiden fokus on nyt selvästi toiminnan kokonaistehokkuuden ja joustavuuden tukemisessa. Bisneksellä tulee olla oikein mitoitetut resurssit. Rekrytoinnissa on varmistettava, että yritykseen saadaan kilpailukykyistä osaamista” kuvailee Vahtera.

Recover Nordic työllistää Suomessa noin 100 henkilöä. Palkkahallinto ja palkkojen maksut on ulkoistettu Sillalle. ”Meillä on töissä sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia henkilöitä. Työehtosopimuksia on useita. Palkkahallinnon koko prosessin ulkoistaminen oli meille selkeä valinta. Halusimme luotettavan ja helpon prosessin. Valitsimme kumppanin, joka tekee tätä ammattina” Corinna Vahtera kertoo yhteistyöstä Sillan kanssa.

Palkkapalveluiden muutosprojekti on sujunut tavoitteiden mukaan ja ensimmäiset palkat on maksettu virheettömästi. ”Nyt meidän ei tarvitse varata aikaa virheiden korjaamiseen ja asioiden selvittelyyn. Koko liiketoiminnan kannalta on tuloksellisempaa keskittyä tukemaan henkilöstön työn onnistumista ja työpanoksen kohdistamista oikein. Näin voimme varmistaa, että asiakkaat tavoittavat meidät hädän hetkellä ympäri vuorokauden niin vesi-, palo- kuin muidenkin vahinkojen iskiessä” Corinna Vahtera toteaa.

Lauri Akkanen
Lauri Akkanen
Markkinointipäällikkö