23.06.15

Otava-konsernissa tehdään hyvää kustannustoimintaa afäärin keinoin

Otsikko kertoo Otava-konsernin määrittelemästä liiketoimintatavoitteesta yli 120 vuotta sitten. Vuosien myötä bisnes on kasvanut ja laajentunut siten, että konsernin nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Kirjat, Kauppa, Lehdet ja Uudet liiketoiminnot. Konserni on toiseksi suurin graafisen viestinnän kustantaja Suomessa.

Otava haluaa jatkuvasti seurata, kehittää ja parantaa toimintatapojaan. ”Silta on ollut palkkaulkoistuskumppanimme vuodesta 2010 alkaen. Palveluyhteistyömme kattaa myös sähköiset HR-työpöytäratkaisut ja niihin integroidut lomakkeet. Näin sujuvoitamme asioiden käsittelyä, tarkastusta ja hyväksyntää” kuvailee Otavamedian palvelu- ja henkilöstöjohtaja Anne Mantila.

”Esimiesten henkilöstöjohtamista tuemme mm. Cognos-raportoinnilla. Raportoinnin luotettavuus on tietysti erittäin tärkeää, mutta oleellista on myös visuaalisuus, joka selkiyttää datan tulkintaa ja ymmärtämistä. Sillan asiantuntijoiden kanssa kehitämmekin mm. raportoinnin visuaalisuutta, tiivistämme työnkulkuja ja parannamme palveluiden käytettävyyttä” Anne Mantila jatkaa.

Otava-konsernin arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys. ”Otavamediassa keskitymme hyvään johtamiseen sekä avoimen ja innostavan työkulttuuriin edistämiseen. Esimiesten vaativia tehtäviä olemme helpottaneet esimerkiksi sähköistämällä HR-prosesseja ja käytäntöjä. Lisäksi hyödynnämme kumppaniverkostoa esim. osaamisen kehittämisessä, henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa ja työterveyspalveluissa. Tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksien varmistamiseksi HR on tiiviisti mukana strategiatyössä” tiivistää Anne Mantila.

Vuonna 1890 perustettu perheyritys on vakavarainen ja riippumaton mediatalo. Pitkäjänteinen ja uudistuva kustannustoiminta sekä suomalaisen kulttuurin ja kielen vaaliminen, palvelevat kaikkia Otavan asiakkaita myös jatkossa.