24.08.17

Silta kehittää tietosuoja-asioita

EU:n tietosuoja asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018, jolloin asetus tulee täysimääräisesti velvoittavaksi sisältönsä mukaisesti.

Panostamme johtavana asiantuntijana vahvasti myös tähän alueeseen ja Silta Oy:n laatu- ja tietosuojajohtajan tehtävän ottaa oman tehtävänsä ohella vastuulleen Jani Rahja. Jani omaa kattavan kokemuksen palkkapalvelusta, henkilötietojen käsittelystä ja Sillassa käytössä jo pitkään olleesta ISAE 3402 -standardista ja sen soveltamisesta. Jani jatkaa roolissaan kaupallisessa tiimissä vastaten Sillan tuote- ja palveluportfoliosta, mutta raportoi laatu- ja tietosuoja-asioissa suoraan toimitusjohtaja Tatu Tulokkaalle.

Lisätietoja

Silta Oy, toimitusjohtaja Tatu Tulokas, tatu.tulokas@silta.fi, 050 3935 073