03.04.13

Silta Oy:n palveluvalikoima laajeni entisestään ja liikevaihto kasvoi

Palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoavalla Silta Oy:llä on takanaan vahva kasvun ja muutosten vuosi. Sillan palveluvalikoima on laajentunut merkittävästi ja kumppaniyhteistyö on lisääntynyt. Silta sai viime vuonna myös uuden omistajan, kun Sentica Partners osti yhtiön.

Silta Oy:n liikevaihto kasvoi viime vuonna. Vuoden 2012 liikevaihdoksi muodostui 24,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoden pro forma -lukuihin 1,4 miljoonaa euroa (6 %). Vuoden 2012 liikevoitto oli noin 3,6 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta 2,0 miljoonaa euroa.

”Silta keskittyi vuonna 2012 kehittämään ydintoimintaansa, palkkapalveluita ja julkishallinnon taloushallintopalveluita. Uutena toiminta-alueena lanseerattiin HR-ulkoistuspalvelut ja ryhdyttiin tarjoamaan kolmannen osapuolen HR-järjestelmiä osana kokonaispalveluratkaisua. Sillan tavoitteena on tarjota laadukkaasti HR- ja palkkaulkoistuspalvelut ja niihin liittyvät tietojärjestelmät kokonaispalveluna, ja olla asiakkaalle toimittajariippumaton kehityskumppani henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä- ja prosessikehittäjänä. Vuoden 2012 aikana tehtiinkin useiden HR-järjestelmätoimittajien kanssa jälleenmyyntisopimukset. Näiden lisäksi aloitettiin uuden sukupolven Cognos-raportoinnin ja työkykyraportoinnin kehityshankkeet”, kertoo Sillan toimitusjohtaja Kari Partanen.

Silta sai kesäkuussa 2012 uuden omistajan, kun pääomasijoittaja Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot ostivat yhtiön. Sentica Partnersin tavoitteena on kasvattaa Siltaa merkittävästi tulevaisuudessa, ja viime vuoden kehitys on hyvä ennuste myös tuleville vuosille. Yrityskaupan myötä Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot omistavat enemmistön Sillan osakekannasta. Yhtiön avainhenkilöt ovat vähemmistöomistajina. ”Koko Sillan omistuspohja on vahva ja sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”, toteaa Partanen.

Sillan palkkapalveluiden laatu kehittyi koko vuoden saavuttaen ennätyskorkean lukeman lopullisessa laadussa. Myös Sillan asiakastyytyväisyys on noussut kiitettävästi. Vuoden 2012 strategisia toimenpidealueita asiakastyytyväisyyden parantamiseksi olivat asiakaskohtainen toiminnan kehittäminen, kumppanuussuhteiden vahvistaminen sekä reagointinopeus suhteessa asiakkaiden toiveisiin. Merkillepantavaa oli myös henkilöstötyytyväisyyden voimakas parantuminen.

”Vakaa taloudellinen asemamme, osaava henkilöstömme, kumppaniverkostomme ja sitoutuneet omistajat takaavat asiakkaillemme luotettavan ja kustannustehokkaan toteutuksen. Hyvä tulos mahdollistaa toimintojen edelleen kehittämisen. Panostamme jatkossakin kehitystyöhön tarjoten asiakkaillemme uusia, kiinnostavia ja innovatiivisia ratkaisuja”, kiteyttää Partanen.

 

Lauri Akkanen
Lauri Akkanen
Markkinointipäällikkö