29.05.12

Silta Oy:n uudeksi omistajaksi pääomasijoittaja Sentica Partners Oy

Tähtäimessä kasvun kiihdyttäminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen

Logica Suomi Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Sampo Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen Silta Oy:n osakkeiden myymisestä pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimalle rahastolle. Uusien omistajien tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa merkittävästi seuraavien viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen avulla.

Yrityskaupan myötä Sentica Partnersin hallinnoima rahasto omistaa enemmistön Silta Oy:n osakekannasta ja yhtiön avainhenkilöt ovat vähemmistöomistajina. Yhtiön operatiivinen johto jatkaa nykyisissä tehtävissään.

Silta on kotimainen palkka-ja taloushallinnon edelläkävijä, joka antaa asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä ydintoimintaansa tarjoamalla proaktiivista, joustavaa ja korkealaatuista palvelua. Panostamalla pitkäjänteisesti asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan yhtiö on saavuttanut johtavan aseman toimialallaan. Sillan asiakkaita ovat alojensa johtavat suomalaiset yritykset sekä kunnat, kaupungit ja yhteisöt, jotka haluavat keskittyä omaan liiketoimintaansa ulkoistamalla palkka- ja taloushallintoaan osaavalle ja luotettavalle kumppanille.

“Kuluneina vuosina Silta on kehittänyt toimintaansa merkittävästi. Yhdessä Sentican kanssa jatkamme tätä kehitystyötä taataksemme asiakkaidemme tyytyväisyyden sekä kasvaaksemme yhdessä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Senticalla on arvokasta kokemusta vastaavasta liiketoiminnasta ja tavoitteena on vahvistaa johtavaa asemaamme entisestään yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa.  Haluamme jatkossakin tarjota hyvän ja houkuttelevan työympäristön ammattitaitoisille ihmisille”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Kari Partanen.

”Silta on hyvin johdettu ja menestyksekäs yhtiö, joka on onnistunut saavuttaman vahvan markkina-aseman toimialallaan. Sentica näkee kiinnostavia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia nyt itsenäistyvässä yhtiössä ja on sitoutunut kehittämään yhtiön toimintaa yhdessä Sillan johdon ja työntekijöiden kanssa”, kommentoi Sentican sijoitusjohtaja Christer Niemi, joka toimii jatkossa Silta Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Sillan ja IT-palvelutalo Logican välinen tiivis yhteistyö jatkuu edelleen, eikä Logican luopuminen Silta Oy:stä edellytä toimenpiteitä Sillan ja Logican palveluita käyttäville asiakkaille.

Lisätietoja:
Sijoitusjohtaja Christer Niemi, Sentica Partners Oy
Puhelin: +358 400 469 486, sähköposti: christer.niemi@sentica.fi

 

Lauri Akkanen
Lauri Akkanen
Markkinointipäällikkö