21.03.14

Silta Oy:n viime vuotta vauhdittivat uudet palvelut

HR- ja palkkapalveluita tarjoavalla Silta Oy:llä on takanaan maltillisen kasvun ja hyvän kokonaiskehityksen vuosi. Viime vuoden aikana Sillan ulkoistuspalveluvalikoima on laajentunut palkkapalveluista HR-operatiivisiin tehtäviin, HR-raportointiin ja työkykyraportointiin. Kumppaniyhteistyötä on lisätty ja sisäisiä toimintamalleja uudistettu. Toimenpiteiden tuloksena Sillan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat nousseet, ylityöt vähentyneet, sairauspoissaolot pienentyneet, laatu parantunut ja tehokkuus lisääntynyt.

Silta Oy:n vuoden 2013 tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä. Pro-forma liiketulos parani vuodentakaiseen verrattuna noin 100.000 eurolla. Liikevaihto sen sijaan supistui hieman jääden noin 21,8 miljoonaan euroon johtuen mm. Itella-konsernin päätöksestä sisäistää palkkahallintonsa Itella Information Oy:lle.

Sillan toimitusjohtaja Kari Partanen kertoo HR- ja palkkaulkoistusmarkkinasta seuraavasti:

- Palkka- ja HR -ulkoistusmarkkina kasvaa maltillisesti. Mielenkiintoista on, että aiemmin ulkoistusta vierastaneet yritykset ovat alkaneet nähdä sen varteenotettavana vaihtoehtona. Samaan aikaan jo aikaisemmin ulkoistaneet yritykset kilpailuttavat palveluitaan. Lisäksi operatiivisten HR-palveluiden ulkoistaminen on alkamassa muun Euroopan esimerkkiä seuraten.

Partanen jatkaa kertomalla asiakkaiden odotuksista:

- Menestyminen tiukkenevassa kilpailutilanteessa edellyttää toimintojen jatkuvaa kehittämistä, osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä ja vahvaa johtajuutta. Asiakkaat odottavat meiltä todellista kumppanuutta, innovatiivisia toimintamalleja ja konsultatiivista otetta myös omien palkka- ja HR-toimintojensa kehittämiseen. Olemme systemaattisesti uudistaneet sisäisiä toimintamalleja vastaamaan asiakkaiden nykyodotuksia entistä paremmin. Tämä vuosi onkin alkanut Sillan kannalta erinomaisesti, sillä olemme voittaneet kolme merkittävän kokoista asiakkuutta.

Myös muita muutoksia on tehty kevään aikana: Silta Oy on perustanut alkuvuodesta toimipisteen Tallinnaan, Viroon. Viron palvelukeskuksesta käsin tarjotaan palkkapalveluiden lisäksi operatiivisia HR-palveluita. Sillan oman toiminnan sekä asiakkaiden toiminnan aktiivista kehittämistä jatketaan kaikissa Sillan palvelukeskuksissa osana normaalia liiketoimintaa.

 

Lauri Akkanen
Lauri Akkanen
Markkinointipäällikkö