Autamme tehostamaan palkanlaskennan ja HR:n prosesseja

Sillan konsultointipalvelut paneutuvat yrityksenne palkanlaskennan ja HR:n nykytilaan. Kartoitamme prosessit ja tunnistamme kehityskohteita, joiden avulla voidaan säästää aikaa ja rahaa.

Varaa maksuton palkanlaskennan selvitys Varaa maksuton HR-tarpeiden kartoitus

Henkilöstöhallinnon kehittäminen

Palkanlaskennan ja HR:n järjestelmien kehitys luo uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaanne. Kuvaamme prosessinne, tunnistamme pullonkaulat tai päivitystarpeet ja teemme teille kehitysehdotuksen alan viimeisimpään tietoon ja järjestelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin nojautuen.

 

Henkilöstöhallinnon ulkoistus

Liiketoiminnan perimmäinen tehtävä on tuottaa omistajille arvoa. Tulosta ei kuitenkaan synny numeroita vaan ihmisiä johtamalla. Viivan alle jäävä tulos syntyy vain tyytyväisten työntekijöiden ja asiakkaiden kautta.

Henkilöstöhallinnon ulkoistuksen hyötyjä ovat kustannus- ja ajansäästö sekä ennen kaikkea resurssien oikea kohdentaminen henkilöstöhallinnon sijaan ydinliiketoimintaan.

Varaa maksuton HR-tarpeiden kartoitus
Silta-Palvelut-Konsultointi-Henkilöstöhallinnon_Ulkoistus

Henkilöstöhallinto näkyväksi

Silta auttaa kehittämään HR:ää liiketoiminnan tueksi. Palvelun sisällön määrittelevät asiakasyrityksen vaatimukset sekä kehittämis- ja tukitarpeet. Palvelun sisältö on täysin räätälöitävissä järjestelmien teknisestä tuesta kokonaisvaltaisiin HR-palveluihin.

Sillan konsultointi- ja kehityspalveluista löytyvät ratkaisut ja työkalut kaikkiin HR:n tarpeisiin, kuten rekrytointiin, osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen sekä muutosten hallintaan.

HR koetaan yrityksissä usein vain kustannuksia aiheuttavaksi tukifunktioksi. Autamme henkilöstöhallintoa muuttumaan mahdollistajaksi ja oivalluttajaksi, joka tuo johdolle näkyväksi henkilöstön, henkilöstötoimenpiteiden ja HR:n todellisen arvon.

Varaa maksuton HR-tarpeiden kartoitus
Silta-Palvelut-Konsultointi-Henkilöstöhallinto

Menestyvää liiketoimintaa johdetaan tiedolla

Menestyvän liiketoiminnan johtaminen edellyttää henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tietojen analysointia.

Sillan Business Intelligence -konsultit auttavat hyödyntämään yrityksen liiketoimintatietoa systemaattisesti kpi (key performance indicator) -suorituskykymittareiden avulla.

Suorituskykymittarit ovat hyviä työkaluja silloin, kun yhtiössä haetaan toiminnallisia parannuksia. Konsulttimme mittaavat niitä yhtiön suorituksia, jotka ovat strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta kaikkein tärkeimpiä. On tärkeää mitata vain sellaisia toimintoja, joihin pystytään aidosti vaikuttamaan.

Varaa maksuton HR-tarpeiden kartoitus
Silta-Palvelut-Konsultointi-Tiedolla-Johtaminen
Silta_eSimo_Animaatio_Fade

 

Onko palkkahallinnossasi älyä?

Älykäs palkkahallinto luo hyötyjä ja kilpailuetua. Lataa opas ja katso onko palkanlaskennassanne älyä. 

Lataa tästä

Palkanlaskennan kehittäminen

Palkanlaskennan kehittämisen aloitamme kartoituksella, jossa auditoidaan palkkajärjestelmä sekä palkanlaskennan eri vaiheet. Kartoituksen avulla selvitetään nykytilanteen heikkoudet ja vahvuudet. Näin saadaan selville tarvittavien toimenpiteiden suunta ja laajuus.

Yrityksen tärkein kilpailuetu on osaava, innostunut ja motivoitunut henkilöstö. Tämän inhimillisen pääoman hoidossa hyvin organisoitu henkilöstö- ja palkkapalvelu asian- ja ajanmukaiset palkanlaskennan prosessit sekä työnantajavelvoitteiden noudattaminen ovat tärkeässä osassa.

 

Palkanlaskentajärjestelmien käyttöönotto: toteutus ja tuki

Vastaamme palkanlaskennassa käytettävien järjestelmien, kuten Mepco, CGI HR Palkat ja Fenix, käyttöönotosta sekä siitä, että asiakkaamme saavat järjestelmistä kaiken hyödyn irti.  

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto osaltaan nopeuttaa palkanlaskennan rutiineja. Käyttöönoton konsultoinnin yhteydessä arvioidaan yrityksen prosessien vaatimuksia ja etsitään paras ratkaisu kullekin yritykselle.

Varaa maksuton palkanlaskennan selvitys
Silta-Palvelut-Konsultointi-Toteutus_Tuki

Muita palveluitamme

 

Ota yhteyttä myyntiin

Omat palkat ja asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tästä.