Autamme tehostamaan palkanlaskennan ja HR:n prosesseja

Sillan konsultointipalvelut paneutuvat yrityksenne palkanlaskennan ja HR:n nykytilaan. Kartoitamme prosessit ja tunnistamme kehityskohteita, joiden avulla voidaan säästää aikaa ja rahaa.

Varaa maksuton palkanlaskennan selvitys Varaa maksuton HR-tarpeiden selvitys

Palkanlaskennan ja HR:n järjestelmien kehitys luo uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaanne. Kuvaamme prosessinne, tunnistamme pullonkaulat tai päivitystarpeet ja teemme teille kehitysehdotuksen alan viimeisimpään tietoon ja järjestelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin nojautuen.


Henkilöstöhallinnon kehittäminen

Henkilöstöhallinnon ulkoistus

Liiketoiminnan perimmäinen tehtävä on tuottaa omistajille arvoa. Tulosta ei kuitenkaan synny numeroita vaan ihmisiä johtamalla. Viivan alle jäävä tulos syntyy vain tyytyväisten työntekijöiden ja asiakkaiden kautta.

Henkilöstöhallinnon ulkoistuksen hyötyjä ovat kustannus- ja ajansäästö sekä ennen kaikkea resurssien oikea kohdentaminen henkilöstöhallinnon sijaan ydinliiketoimintaan.

Henkilöstöhallinto näkyväksi

Silta auttaa kehittämään HR:ää liiketoiminnan tueksi. Palvelun sisällön määrittelevät asiakasyrityksen vaatimukset sekä kehittämis- ja tukitarpeet. Palvelun sisältö on täysin räätälöitävissä järjestelmien teknisestä tuesta kokonaisvaltaisiin HR-palveluihin.

Sillan konsultointi- ja kehityspalveluista löytyvät ratkaisut ja työkalut kaikkiin HR:n tarpeisiin, kuten rekrytointiin, osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen sekä muutosten hallintaan.

HR koetaan yrityksissä usein vain kustannuksia aiheuttavaksi tukifunktioksi. Autamme henkilöstöhallintoa muuttumaan mahdollistajaksi ja oivalluttajaksi, joka tuo johdolle näkyväksi henkilöstön, henkilöstötoimenpiteiden ja HR:n todellisen arvon.

Menestyvää liiketoimintaa johdetaan tiedolla

Menestyvän liiketoiminnan johtaminen edellyttää henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tietojen analysointia.

Sillan Business Intelligence -konsultit auttavat hyödyntämään yrityksen liiketoimintatietoa systemaattisesti kpi (key performance indicator) -suorituskykymittareiden avulla.

Suorituskykymittarit ovat hyviä työkaluja silloin, kun yhtiössä haetaan toiminnallisia parannuksia. Konsulttimme mittaavat niitä yhtiön suorituksia, jotka ovat strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta kaikkein tärkeimpiä. On tärkeää mitata vain sellaisia toimintoja, joihin pystytään aidosti vaikuttamaan.

Palkanlaskennan kehittäminen

Palkanlaskennan kehittämisen aloitamme kartoituksella, jossa auditoidaan palkkajärjestelmä sekä palkanlaskennan eri vaiheet. Kartoituksen avulla selvitetään nykytilanteen heikkoudet ja vahvuudet. Näin saadaan selville tarvittavien toimenpiteiden suunta ja laajuus.

Yrityksen tärkein kilpailuetu on osaava, innostunut ja motivoitunut henkilöstö. Tämän inhimillisen pääoman hoidossa hyvin organisoitu henkilöstö- ja palkkapalvelu asian- ja ajanmukaiset palkanlaskennan prosessit sekä työnantajavelvoitteiden noudattaminen ovat tärkeässä osassa.

Asiantuntemusta eri palkkajärjestelmiin

Palkkajärjestelmään investoidaan yrityksen liiketoiminnan parantamiseksi. Järjestelmistä saa parhaan hyödyn palkkajärjestelmän ja palkanlaskennan asiantuntijoiden avustuksella.

Asiantuntemusta Sillalla on useista eri palkkajärjestelmistä, kuten Mepco, CGI HR Palkat ja Fenix.

Palkkajärjestelmän auditointi antaa objektiivisen arvion palkkahallinnon tehokkuudesta ja samalla varmistaa, että käytännöt noudattavat lainsäädäntöä. Auditointi on syytä tehdä säännöllisin väliajoin.

Palkanlaskentajärjestelmien käyttöönotto: toteutus ja tuki

Vastaamme palkanlaskennassa käytettävien järjestelmien, kuten Mepco, CGI HR Palkat ja Fenix, käyttöönotosta sekä siitä, että asiakkaamme saavat järjestelmistä kaiken hyödyn irti.  

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto osaltaan nopeuttaa palkanlaskennan rutiineja. Käyttöönoton konsultoinnin yhteydessä arvioidaan yrityksen prosessien vaatimuksia ja etsitään paras ratkaisu kullekin yritykselle.

Onko palkkahallinnossasi älyä?

Älykäs palkkahallinto luo hyötyjä ja kilpailuetua. Lataa opas ja katso onko palkanlaskennassanne älyä. 

Muita palveluitamme

palkkapalvelut

Palkkapalvelut

Palkanlaskennan ulkoistus säästää henkilöresursseja ja varmistaa laadun. Osaava asiantuntij pitää huolen, että palkat ja viranomaisilmoitukset hoituvat automaattisesti.
silta-mobiili-small

Simo – Silta Mobiili

Sillan mobiilipalkkasovelluksesta Simosta näet palkan, jonka saat tilillesi, veronpidätyksen, kertyneet lomapäivät ja verokortin tulorajan täyttymisen ennakoivasti sekä paljon muuta.

silta_analytiikkasivu_bg

HR-palvelut

Henkilöstöhallinnon ulkoistuksen hyötyjä ovat kustannus- ja ajansäästö sekä ennen kaikkea resurssien oikea kohdentaminen henkilöstöhallinnon sijaan ydinliiketoimintaan. Autamme henkilöstöhallintoa muuttumaan tukifunktiosta mahdollistajaksi ja oivalluttajaksi, joka tuo näkyväksi HR:n todellisen arvon.

Ota yhteyttä meihin

Ota yhteyttä meihin