1 minuutin luku

Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 2024

Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 2024

Hallituksen uudet säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset arvonlisäverotukseen

Suomen hallituksen on ilmoitettu nostavan yleistä arvonlisäverokantaa nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Tämä 1,5 prosenttiyksikön korotus on osa laajempaa talouden tasapainotusohjelmaa, jonka tavoitteena on kolmen miljardin euron lisäsäästöjen kerääminen. Uuden arvonlisäverokannan odotetaan tuottavan valtiolle yli miljardi euroa lisätuloja vuosittain ja soveltaminen on tarkoitus saattaa voimaan jo 1.9.2024 alkaen.

Yleinen arvonlisäverokanta kattaa enemmistön tavaroista ja palveluista. Terveysveron korotus on myös päätetty hallituksen toimesta, minkä seurauksena makeisten arvonlisäverokanta tulee nousemaan 14 prosentista yleiseen 25,5 prosentin verokantaan. Haittaverojen, jotka kohdistuvat virvoitusjuomiin ja tupakkatuotteisiin, korotukset tullaan myös toteuttamaan. Uusia kiristyksiä on suunniteltu muun muassa eläketulojen verotukseen ja kotitalousvähennyksiin, mutta yritysten, investointien ja pääomatulojen verotukseen ei ole odotettavissa muutoksia.

 

Verokannankorotuksen vaikutukset ja Sillan valmistautuminen

Verokannan korotuksen myötä monet yritykset joutuvat päivittämään järjestelmiään.

Palkkahallinnossa ja matkalaskujärjestelmissä käsitellään arvolisäveroja osassa prosesseja. Sillassa muutokseen on varauduttu hyvissä ajoin ja yksityiskohtaiset selvitykset muutosten vaikutuksista eri järjestelmiin ja palveluprosesseihin on tehty. Järjestelmäkumppaneihin on oltu yhteydessä, ja kaikki tarvittavat muutokset ALV-kannan päivittämiseksi on varmistettu toteutettavan ajallaan ja tehokkaasti.

Myös siirtymäaika, jolloin vanha ja uusi arvonlisäverokanta ovat samanaikaisesti käytössä, on otettu huomioon. Tämä mahdollistaa järjestelmien sujuvan toiminnan tilanteissa, joissa on käsiteltävä tapahtumia sekä vanhalla että uudella arvonlisäveroprosentilla. Lisäksi järjestelmät pystyvät hallitsemaan tapauksia, joissa tarvitaan hyvityksiä tapahtumille, jotka ovat alun perin kirjattu vanhan veroprosentin aikana.

Suunnitelmat muutoksista on laadittu ja niiden toteutusta työstetään sekä Sillassa että yhteistyössä järjestelmäkumppaneiden kanssa. Siirtymä uuteen arvonlisäverokantaan on suunniteltu tapahtuvan asiakkaille mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti.