08.04.20

HR-ammattilainen tukee organisaation johtoa poikkeustilanteiden yli

Sillan HR-palvelu on joustava ja riskitön apu niin yrityksen arkirutiinien kuin haastavien poikkeustilanteidenkin hoitamiseen. Kokeneet HR-asiantuntijat auttavat myös johtoa varmistamaan, että organisaation osaaminen on linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa kaikissa olosuhteissa.

HR-asiantuntijoiden rooli on muuttunut viime vuosina voimakkaasti samaa tahtia työelämän murroksen kanssa. “Hallinnollisesta kumileimasimesta” on kasvanut johdon sparraaja ja esimiesten tuki.

“Nyt olemme yhä enemmän liiketoiminnan iholla miettimässä hyvin strategisen tason kysymyksiä. Kuten mitä organisaatio tarvitsee, jotta se voi viedä strategian suunnitellusti läpi, millaisia osaajia tarvitaan, rekrytoidaan ja miten heidät löydetään?” listaa Paula Niemi, Sillan HR-ulkoistuspalveluista vastaava HR Manager.

“HR:n tärkein tehtävä tänä päivänä on tukea yritystä saavuttamaan sille asetetut liiketoimintatavoitteet – sekä strategisella että operatiivisella tasolla”, hän kiteyttää.

Operatiivinen HR laittaa perusasiat kuntoon

HR-tehtävät jakaantuvat tyypillisesti operatiiviseen ja strategiseen työhön. Operatiivinen HR keskittyy lakisääteisiin dokumentteihin, työsuhteiden elinkaareen liittyvien prosessien läpiviemiseen ja esimiesten tukemiseen arjessa.

“Me mahdollistamme esimiehille työkaluja, prosesseja ja käytänteitä. Mitä enemmän esimies pystyy tekemään hallinnollisia asioita yhteisten toimintamallien mukaisesti, sitä enemmän HR:lle jää aikaa tukea johtoa strategian läpiviemisessä”, Niemi sanoo.

Strateginen HR katsoo tulevaisuuteen

Strategisessa HR-työssä keskeiseksi on tänä päivänä noussut organisaation roolien ja rakenteiden suunnittelu. Menestys edellyttää, että yrityksellä on juuri oikeat tekijät oikeissa rooleissa.

“Jotta HR-ammattilainen pystyy toteuttamaan tämän, hänen täytyy ymmärtää asiakasyrityksen liiketoiminta hyvin: mistä ja miten raha tulee? Mitkä ovat yrityksen kipupisteet ja vipuvarret?” Niemi pohtii.

“Lakisääteiset asiat muodostavat HR:n kivijalan, ne pitää tietenkin olla kunnossa. HR:n fokus pitää kuitenkin olla siinä, millaisella porukalla päästään fiksuimmin yrityksen tavoitteisiin.”

HR-ammattilainen on muutostilanteiden asiantuntija

Tarve ulkopuoliseen HR-asiantuntijuuteen liittyy usein joko kasvuun tai liiketoiminnan sopeuttamiseen. Sillan HR-ammattilaiset ovatkin muutostilanteiden asiantuntijoita.

“Mikäli yritys joutuu tekemään nopeita ja vaikeita päätöksiä, kuten käynnistämään yt-neuvotteluprosessin lomautusten tai irtisanomisten toteuttamiseksi, meiltä saa apua kokonaisuuden suunnitteluun ja prosessin läpiviemiseen”, Niemi lupaa.

“Yt:t eivät aina tarkoita irtisanomisia. Organisaatiolla voi olla yksinkertaisesti tarve muuttaa organisaatiorakennettaan, jotta se pystyy paremmin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet”, hän huomauttaa.

Riskitön ja joustava ratkaisu erityisesti pk-yrityksille

Pienelle yritykselle HR-palvelun ostaminen kumppanilta on kustannustehokasta ja riskitöntä. “Erityisesti kasvuyrityksissä halutaan usein pitää hallinnolliset kulut minimissä, eikä kokoaikaiselle HR-ammattilaiselle ole edes tarvetta”, Niemi sanoo.

“Täysipäiväisen henkilön sijaan yritykselle voi riittää esimerkiksi 15 h/vko. HR-palvelut ovat kokonaisuus, joka yrityksen on helppo ostaa palveluna. Toki yhteistyön tulee olla saumatonta. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on yhteistyön onnistumisen edellytys”, Niemi korostaa.

“Meillä on myös asiakkaita, jotka ovat ostaneet jo vuosien ajan meiltä HR-palvelua. Taustalla on usein projektiluontoisesti alkanut yhteistyö, joka ajan myötä syvenee, kun molemmat osapuolet kokevat yhteistyön toimivaksi ja antoisaksi.”  

paula_niemi_kuvitus_1920x1080

Paula Niemi on kokenut HR-asiantuntija, joka hoitaa työkseen asiakasyritysten HR-tehtäviä.

Lue lisää Sillan HR-palveluista!