1 minuutin luku

Mihin työaika kuluu?

Mihin työaika kuluu?

Johtaja, tunnista pahimmat aikasyöpöt ja paranna kannattavuutta HR-datan avulla.

Sukellus henkilöstödataan kertoo huomattavan paljon yrityksen tehokkuudesta ja osaamisesta. Hyvin usein yrityksissä panostetaan asiakastyötä tekevien arjen virtaviivaistamiseen, mutta yhtä tärkeää olisi miettiä myös hallinnon ja tukitoimien työprosessit kuntoon.

Perinteinen HR-data sisältää kaikille tuttuja tunnuslukuja. Näitä ovat esimerkiksi ikäjakauma, palkat, poissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus. Perusdata muodostaa yritykselle hyvän yleiskatsauksen, mutta tarjoaa harvemmin syvällistä tietoa siitä, miten yritys voisi tehostaa omia prosessejaan ja toimintaansa

Mihin ihmisten työaika lopulta kuluu?

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta on tärkeää saada kokonaiskuva työajan jakautumisesta ja prosessien sujuvuudesta. Yrityksissä kannattaisikin seurata yhä tarkemmin sitä, mihin henkilöstön aika todellisuudessa kuluu. Kirjaamalla kaikki työtunnit nähdään, mitkä työvaiheet vievät eniten aikaa. Samalla päästään kiinni pullonkauloihin, kuten sisältääkö joku vaihe rutiininomaista manuaalista työtä ja voisiko sitä vähentää tai automatisoida jotenkin.

Asiakastyötä tekevien työn virtaviivaistamisen lisäksi on tärkeää miettiä myös hallinnon ja tukitoimien työprosessit kuntoon, erityisesti henkilöstövetoisilla aloilla. Kaikki tehokkuus tukee lopulta aina liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä.

HR-data johtoryhmän pöydälle

Monessa yrityksessä HR-data kiinnostaa, mutta käyttöönotto takkuaa. Yksi syy on, että yritykseltä puuttuu hyvän taustajärjestelmä, joka kokoaisi raportit yhteen paikkaan. Nykyaikaisen järjestelmän sijaan tietoa pyöritetään edelleen Excelissä, mikä tekee näkemyksen muodostamisesta hyvin työlästä.

Myös HR-henkilöiden oma aktiivisuus merkitsee paljon. Jos muu johtoryhmä ei oma-aloitteisesti kysele henkilöstödatan perään, HR-ammattilaisen tehtävä on tuoda tietoa ja näkemystä pöytään. Johdon kiinnostus nousee, jos voidaan osoittaa data-analysoinnin pohjalta tehtyjen muutosten vaikutus yrityksen tulokseen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn.

HR-data kiinnostaa – miten alkuun?

Sillan asiakkaat pääsevät helposti liikkeelle ottamalla käyttöön HR-analytiikan.

Jos et ole vielä Sillan asiakas, jätä meille yhteydenottopyyntö niin kartoitetaan yhdessä, miten voisimme teidän yritystänne auttaa.