8.4.2021 14:18

Miksi ostaa HR-palvelut sen sijaan että palkkaisi oman henkilön?

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina iso päätös yritykselle, varsinkin jos kyse on hallinnollisesta roolista. HR-palvelun ostamiselle on kolme tyypillistä tilannetta.

1. Yrityksen kasvu
Erityisesti kasvuyrityksissä halutaan pitää hallinnolliset kulut minimissä, eikä kokoaikaiselle HR-ammattilaiselle ole usein tarvettakaan. Tällöin helpointa on ostaa ulkoistettua palvelua. Yritys saa käyttöönsä alan tuoreimman tiedon ja ammattitaidon, mutta tarvittaessa vain esimerkiksi 1-2 päivää viikossa. Hyvin usein voimakkaasti kasvaneen yrityksen HR-roolitus on jäänyt kesken, ja esimerkiksi työsopimukset eivät ole yhdenmukaisia tai edes kirjallisia. HR-ammattilaisen ensimmäinen tehtävä voikin olla dokumentaation kuntoon laittaminen ja lain edellyttämien suunnitelmien, kuten tasa-arvo- ja henkilöstösuunnitelman laatiminen.

2. Poikkeustilanteen aiheuttama määräaikaisuus
HR-ammattilaisen apua voi ostaa myös määräajaksi, jos kyseessä on esimerkiksi vakituisen henkilön tuuraus sairausloman tai opintovapaan ajan. Jos oma henkilö yllättäen lähtee, HR-ammattilainen on tällöinkin riskitön ja edullinen vaihtoehto, kunnes uusi soveltuva tekijä löydetään ja hän pystyy aloittamaan.

3. Liikkeenluovutukset
Yrityskauppojen yhteydessä tilapäinen HR-resurssi tuo kaivattua ammattitaitoa esimerkiksi juridisesti oikeanlaisen viestinnän, palkanmaksun, uusien järjestelmien käyttöönoton ja työsopimusten yhdenmukaistamisten tai uusimisen näkökulmasta. HR-ammattilaisen tehtävä on tukea johtoa muutosprosessin läpiviemisessä.

Lue lisää Sillan HR-palveluista täältä!