14.08.18
| Blogi

Miten laadit projektisuunnitelman yrityksen tulorekisterihankkeelle?

Tulorekisteri konkretisoituu käytännön toimiksi kaikkiin Suomen yrityksiin vuoden 2019 alusta. Kun olet selvittänyt, mistä tulorekisterissä on kysymys, on syytä kääriä hihat ylös ja ruveta hommiin.

 

Jotta alku ei olisi niin hankalaa, kokosimme sinulle parhaat vinkit projektisuunnitelman toteutusta silmällä pitäen.

 

  1. Selvitä yrityksen sisäisesti, mikä osuus palkoista ja niihin liittyvistä maksuista yrityksenne hoitaa itse
  2. Selvitä, mitä palveluita yrityksenne palkkoihin liittyen on ulkoistettu ja kenelle. Ota yhteys ulkoistuskumppaniin/kumppaneihin. Selvitä mitä he tekevät ja missä asioissa tarvitaan yrityksenne osallistumista
  3. Ota yhteys järjestelmätoimittajiin, selvitä ohjelmistojen päivitystarpeet ja yritykseltänne vaadittavat tehtävät
  4. Kokoa projektiryhmä, jossa projektipäällikön lisäksi on edustaja järjestelmä/it-puolelta, asiakaspalvelusta/HR:stä ja viestinnästä. Tärkeää on lisäksi huomioida yrityksen johdon ajan tasalla pitäminen joko projektipäällikön toimesta tai pyytämällä projektiryhmään johdon edustaja mukaan
  5. Varaa riittävästi resursseja ja aikaa projektille
  6. Jakakaa projektiryhmän kesken vastuut ja työtehtävät. Sopikaa etenemisaikataulu
  7. Pitäkää säännölliset statuspäivitykset projektin etenemisestä ja kirjatkaa sekä tehdyt että avoinna olevat aiheet aina ylös. Varmistakaa tiedonkulku ja viestintä niin projektiryhmän kesken kuin yrityksen sisäisesti

 

Autamme mielellämme kaikkiin tulorekisteriin liittyvissä asioissa, jos huomaat resursseista ja ajasta olevan pulaa. 

 

Tulorekisteri konsultointi - Ota yhteyttä

 

Tiina Käpynen-Halla

Projektipäällikkö
Tiina Käpynen-Halla
tiina.kapynen-halla@silta.fi