28.01.19
| Blogi

Tulorekisteri vaatii palkanlaskennassa ajattelumallin muutosta

Tulorekisteri ei aiheuttanut suurempia muutoksia palkkojen maksamiseen, mutta niiden ilmoittaminen muuttui yhdessä yössä. Eniten muutos koskettaa palkkaennakoita sekä kassamaksuja.

Ennen vuosi-ilmoitukset tehtiin maksetuista palkoista ja palkkioista kalenterivuoden päättyessä. Nyt ilmoituksia tehdään jatkuvasti ja ne on aina tehtävä viiden päivän sisällä maksutapahtumasta. Näin ollen palkkaennakoita tai kassamaksuja ei enää voida suorittaa, vaan kaikki maksut tulee tehdä palkka-ajon kautta. Jos palkkaa on maksettu liikaa, tulee siitäkin ilmoittaa tulorekisteriin viipymättä. Tulorekisterin myötä muutoksia aikaisempaan on siis tullut ja aikataulut ovat muuttuneet tiukoiksi.

Olemme Sillassa mukana järjestelmätoimittajan tulorekisterin pilottihankkeessa. Itse keskityn pilotissa lähinnä ulkomaankomennusten sekä osakepohjaisten kannustinohjelmien ilmoittamiseen. Pääsemme pilotissa näkemään aitiopaikalta tulorekisterin vaikutuksen sekä luomaan uutta toimintatapaa yhdessä viranomaisten kanssa.

Uusi tilanne kuvastuu eri toimijoiden kanssa siten, että valmiita ohjeistuksia ei välttämättä aina ole. Uusia toimintatapoja kehitetään yhdessä eri viranomaisten ja järjestelmätoimittajien kanssa. Uuden luomisessa Sillan rooli asiantuntijana on ollut todella tärkeää sujuvamman arjen edistäjänä.

Pitkällä aikavälillä tulorekisteristä on paljon hyötyjä. Työmäärä vähenee, kun enää ei tarvitse tehdä ilmoituksia useille eri viranomaistahoille. Vain yksi ilmoitus riittää. Näin alkuvaiheessa hyödyt eivät ole tulleet vielä esiin, mutta vuoden edetessä tilanne varmasti muuttuu.

Palkka-asiantuntijan työ on muuttunut positiiviseen suuntaan viime vuosien aikana. Eniten työtä ovat muuttaneet automaatio ja robotit. Ennen oli paljon manuaalista rutiinityötä, nyt robotit hoitavat niistä koko ajan suurenevan osan. Robotit ovat toisinaan ihmistä tarkempia ja ne työskentelevät myös YÖLLÄ. Yhtä asiaa robotit eivät kuitenkaan koskaan tule korvaamaan: Palvelua ihmiseltä ihmiselle.

 

marika väisänen

Palkka-asiantuntija

Marika Väisänen