23.12.19

Vuodenvaihde 2019-2020

Kokosimme vuoden vaihteessa tapahtuvia muutoksia. Näillä eväillä pääset vauhtiin ensi vuotta varten!

Ajankohtaista Tulorekisteristä

Kaikki palkka- ja ansiotulot on ilmoitettu Tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tiedonkäyttäjinä on vuonna 2019 ollut Verohallinto, Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Tiedon käyttäjämäärä kasvaa vuonna 2020 ja tiedon käyttäjiksi tulevat myös muun muassa Tilastokeskus, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuutusyhtiöt sekä työttömyyskassat. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja ja tiedonkäyttäjä saa tiedon Tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella.

Hallitus on esittänyt muutoksia keventämään pienyrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa Tulorekisteri-ilmoittamisessa. Esityksen mukaan ilmoittamisen määräaika pitenee luontoisetujen, palkkaennakkojen, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen, enintään 200 euron kertasuoritusten maksamiseen. Esitetyt muutokset tulisivat voimaan 1.1.2020. Lisäksi hallitus on esittänyt, että vuodelle 2020 suunnitellut myöhästymismaksut otetaan käyttöön vasta vuonna 2021.

Huomaattehan, että Tulorekisteri on suljettu vuodenvaihteessa 30.12.2019-1.1.2020, jolloin Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu on suljettu eikä ilmoituksia voi antaa rajapintojenkaan kautta. Kaikki Tulorekisteriin liittyvät ohjeet, tiedotteet ja muut ajankohtaiset asiat löytyvät täältä.

Verokortit

Vuoden 2020 verokortit tulevat voimaan 1.2.2020. Tammikuussa 2020 käytetään vielä vuoden 2019 verokorttia, mikäli henkilö ei ole toimittanut muutosverokorttia vuodelle 2020. Silta saa Verohallinnolta suorasiirtona 31.12.2019 työsuhteessa olevien verokortit vuodelle 2020 ja näitä verokortteja ei tarvitse toimittaa Siltaan, mikäli palkansaaja ei ole tilannut muutosverokorttia. Muutosverokortti tai muutosverokortin kopio tulee kaikissa tapauksissa toimittaa Siltaan.

Vuodesta 2019 alkaen käytössä on ollut vain yksi verokortti palkkatuloa varten eikä alkuperäistä verokorttia ole välttämätöntä toimittaa työnantajalle. Siltaan on kuitenkin toimitettava vähintään kopio verokortista.

Verokortin vuodelle 2020 voi tilata OmaVero-palvelussa 16.12. alkaen. Lisätietoa täällä. Tulorekisteri ei vaikuta verokortteihin tai verotukseen. Tulonsaaja pystyy kuitenkin tarkastelemaan omia palkkatietojaan Tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2020

Puhelinedun verotusarvo säilyy ennallaan ollen 20 euroa. Kaikki luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2020 voit tarkastaa Verohallinnon luontoisetupäätöksestä täältä.

Muutokset verovapaiden matkakustannusten korvauksiin

Vuonna 2020 kotimaan päivärahat korottuvat: kotimaan kokopäivärahan verovapaa enimmäismäärä on 43 euroa (vuonna 2019 42 euroa) ja osapäivärahan 20 euroa (2019 19 €). Oman auton käytöstä työmatkoihin maksettava kilometrikorvaus pysyy ennallaan ollen 43 senttiä kilometriltä ja ateriakorvauksen enimmäismääränä korottuu 10,75 euroon (2019 10,50€).

Ulkomaan verovapaat päivärahat ja muut verovapaiden matkakustannusten korvaukset vuonna 2020 löydät täältä.

Sosiaalivakuutusmaksut 2020

Työnantajan sairausvakuutusmaksu korottuu 1,34 prosenttiin (2019 0,77%). Sairausvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16-67 vuotias.

Vuonna 2020 työntekijän eläkevakuutusmaksu on 17-52- ja 63-67-vuotiailla 7,15 %. 53-62-vuotiailta peritään korotettu työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %. Työnantajan keskimääräinen työeläkemaksu on 24,40 % palkoista.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu laskee 1,25 prosenttiin (2019 1,5 %). Myös työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksuista laskee 0,45 prosenttiin (2019 0,5%), jos palkkasumma on enintään 2 125 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,70 %.

Katso-palvelu päättyy ensi vuoden aikana

Katso-tunnistautuminen poistuu käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä ja se korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella. Tämän vuoksi Katso-tunnistautumista hyödyntävien organisaatioiden on siirryttävä Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön. Katso-palvelun valtuutustoiminnot puolestaan korvataan Suomi.fi-valtuuksilla vaiheittain vuoden 2020 aikana. Katso-tunnistautumista käytetään muun muassa asioinnissa Tulorekisterin, Verohallinnon ja Kelan kanssa.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta alkaen. Olemme vuoden mittaan kirjoittaneet asiasta blogeissa ja uutiskirjeissä. Kokosimme vielä tärkeimmät muutokset yhteen uutiseen. Linkistä löytyvien tietojen avulla olet perillä tulevista muutoksista.

 

Jos kiinnostuksesi heräsi meidän palveluihin, niin ota yhteyttä myyntiimme!