Silta logo

Mitä palkka-asiantuntijan arki pitää sisällään?

 

Joka kuukausi palkoissa käydään läpi useita eri vaiheita. Palkat koostuvat muun

muassa palkoista, palkkioista, lisistä sekä käsiteltävistä luontoiseduista. Jokaisesta

palkasta tehdään lakisääteiset vähennykset eli ennakonpidätykset sekä sosiaalivakuuttamiseen

liittyvät vähennykset. Palkanlaskennan kokonaisuudessa on mukana useita eri sidosryhmiä, jotka

tuovat oman mausteensa palkkaprosesseihin. Eri palvelut ja käyttöjärjestelmät muuttuvat ja

kehitttyvät, joten myös palkka-asiantuntijan tehtävä kehittyy jatkuvasti.

 

MarikaVäisänen3

Marika Väisäsen blogisarja palkka-asiantuntijan arjesta.

 

Palkka-asiantuntijan arki - Mitä se pitää sisällään?

Palkka-asiantuntijan arki - Arjen työkavereina tulorekisteri ja Kela

Palkka-asiantuntijan arki - Digitalisaatio ja tulevaisuus