1 minuutin luku

Palkka-asiantuntijan arki - Digitalisaatio ja tulevaisuus

Palkka-asiantuntijan arki - Digitalisaatio ja tulevaisuus

MarikaVäisänen2 (002)

Palkanlaskennan tulevaisuutta on yritetty ennustaa jo monta vuotta. Palkka-asiantuntijan rooli tulee muuttumaan portaittain yritysten digitalisaation myötä. Palveluntuottajat ovat tärkeässä roolissa, kun mietitään palkkatietoilmoitusten onnistunutta prosessia viranomaispalveluihin, niiden sähköistymisen myötä.

Laskeeko robotti tulevaisuudessa sinunkin palkkasi?

Vuonna 2014 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ennustuksen mukaan palkanlaskijan ammatti oli 10 uhatuimman ammatin joukossa seuraavan 10 - 20 vuoden aikana. Ennusteen mukaan 97 % todennäköisyydellä palkanlaskijan ammatti häviää tai sen sisältö muuttuu olennaisesti seuraavan 10 - 20 vuoden aikana.

Digitalisaation ansiosta palkanlaskennan rutiinityötä on voitu siirtää koneille, kun apuna on erilaiset automaatiot. Palkanlaskennassa robotti opetetaan tekemään tietyt tehtävät tietyssä järjestyksessä. Robotti voi siis esimerkiksi suorittaa palkka-ajot, maksatusaineiston lähettämisen pankkiin ja toimittaa palkkalaskelmat oikeille tahoille. Robotti osaa myös lukea pdf-tiedostoa eli lukea vaikka lääkärintodistuksia. Automaation avulla on mahdollista myös analysoida ja täsmäyttää tietoja, minkä ansiosta tietojen oikeellisuutta voidaan tarkastaa ennen palkkojen maksuja. Robotin toiminta ei kuitenkaan ole aukotonta ja silloin tarvitaan ihmistä saattamaan prosessi loppuun.

Aina tietoja ei saada palkanlaskentaan oikea-aikaisesti tai oikean suuruisina. Takautuvat korjaukset aiheuttavat usein valtavasti aikaa vievää manuaalista työtä. Pelkillä roboteilla tätä työtä ei siis tehdä tulevaisuudessakaan vaan ihmisen asiantuntemusta tarvitaan jatkossakin.

Automaatio parantaa palvelua ja nopeuttaa prosesseja

Vaikka elämme tulorekisteri-ilmoittamisen maailmassa jo neljättä vuotta, asiat eivät ole vielä järjestelmien näkökulmasta läheskään valmiita eivätkä vuosittain voimaan astuvat monet muutokset lainsäädännössä tai muissa käytänteissä helpota järjestelmätoimittajien urakkaa.

Tulevaisuudessa moni asia helpottuu, kun järjestelmätoimittajat saavat korjattua palkkajärjestelmiin tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvät ongelmakohdat. Kun palkkajärjestelmästä pystyy toimittamaan tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja kuten poissaolotietoja tai palkkioiden ansaintajaksoja, voi Kela-hakemuksen tehdä tulorekisteriin toimitettavalla palkkatietoilmoituksella eivätkä liitot tarvitse enää täydentäviä tietoja tulorekisteristä saataviin palkkatietoihin.

Lisääntyvällä automatisoinnilla mahdollistetaan keskittyminen asiantuntijatyöhön ja ykkösluokan asiakaspalveluun. Yksitoikkoisten rutiinien poistuminen lisää kokemusta työn mielekkyydestä. Kun palkanlaskennassa voidaan keskittyä vaativampiin tehtäviin, se nostaa myös ammatillista itsetuntoa. Ongelmanratkaisukykyä vaaditaankin tässä työssä lähes päivittäin. Automaation edellytyksenä on kuitenkin hyvin kuvatut ja leanatut prosessit, joissa jokaiselle tehtävälle on oma aikansa ja paikkansa. Tämä edesauttaa myös työhyvinvointia, kun työpäivien ennakoitavuus, suunnittelu ja aikataulutus helpottuvat. Kun prosessit on selkeästi sovittu asiakkaan kanssa ja sopimuksista pidetään puolin ja toisin kiinni, pysytään aikataulussa. Tällöin myös palvelun laatu väistämättä paranee ja aikaa jää enemmän siihen, mikä meillä Sillassa ja Administer-konsernissa on aina tavoitteena eli ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen asiakkaillemme.

 

Tämä blogi on viimeinen Marikan kolmiosaisesta blogisarjasta, joka julkaistiin 2022 aikana. Aikaisemmat blogit löydät täältä.