Usein kysytyt kysymykset

Verokortit & ennakonpidätys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Minne voin toimittaa verokorttini?

Tarkista omalta esimieheltäsi, millaisesta käytännöstä on sovittu oman työnantajasi osalta. 

Mikäli työnantajasi on ottanut käyttöön Simon eli Silta Mobiilin, toimita verokorttisi Simon kautta ottamalla verokortista kuvan ja toimittamalla sen sovelluksen avulla palkanlaskentaan. 

Mikäli verokortti toimitetaan palkanlaskentaan sähköpostilla, suosittelemme, että verokortti lähetetään ensi sijaisesti työsähköpostin kautta.

Miksi veroa on mennyt 60%?

Mikäli et ole toimittanut verokorttia palkanlaskentaan, työnantaja pidättää palkastasi veroa 60%. Huomioithan mahdolliset aineistoaikataulut verokortin toimittamiseen liittyen. 

Liikaa pidätetyn ennakonpidätyksen voit huomioida tilatessasi muutosverokortin Verohallinnolta.

Miten voin tilata uuden verokortin ja toimittaa sen palkanlaskentaan?

Voit tilata verokortin Verohallinnolta. Muutosverokortin voi tehdä sivustolla https://www.vero.fi/omavero. Muutosverokortti, sen kopio tai selkeä kuva tai skannaus on toimitettava palkanlaskentaan.

Voinko muuttaa veroprosenttiani ilman muutosverokorttia?

Mikäli työnantajasi on ottanut käyttöön Simon eli Silta Mobiilin, voit korottaa veroprosenttiasi tai toimittaa muutosverokorttisi myös Simon kautta ottamalla verokortista kuvan ja toimittamalla sen sovelluksen avulla palkanlaskentaan.

Voit myös korottaa perusveroprosenttiasi ilmoittamalla siitä palkanlaskentaan sähköpostitse. Mikäli haluat laskea veroprosenttiasi tai muuttaa tulorajaa, tarvitset muutosverokortin. Muutosverokortti, sen kopio tai selkeä kuva tai skannaus on toimitettava palkanlaskentaan.

Palkkalaskelma ja sen tulkinta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Mistä löydän palkkalaskelmani?

Tarkista omalta esimieheltäsi, millaisesta käytännöstä on sovittu oman työnantajasi osalta. Mikäli työnantajasi on ottanut käyttöön Simon eli Silta Mobiilin, saat palkkalaskelmasi suoraan puhelimesi Simoon. Riippuen työnantajallasi olemassa olevasta käytännöstä, palkkalaskelmasi voidaan toimittaa myös sinulle verkkopalkkana verkkopankkiisi tai OmaPostin kautta.

Mitä tietoja löydän palkkalaskelmaltani?

Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi, mitä työntekijä on palkanmaksukauden osalta ansainnut. Palkkalaskelmasta tulee käydä ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet, kuten esimerkiksi palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja tuntipalkka ja palkanlisien, kuten ilta- tai yötyölisien suuruus ja niihin oikeuttavien tuntien määrä. Palkkalaskelmalta kerrotaan myös seuraavia asioita: 

  • työntekijän nimi, ammatti ja syntymäaika
  • työnantajan nimi ja toimipisteen sijaintikunta
  • palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä
  • maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palkanmaksukausi
  • viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
  • vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palkanmaksun yhteydessä maksetut lomarahat ja lomakorvaukset.
Mitkä pakolliset vähennykset pidätetään palkastani ennakonpidätyksen lisäksi?

Bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätyksen lisäksi niin sanotut sivukulut:

  • eläkemaksu (TyEL)
  • työttömyysvakuutusmaksu (TVR-maksu)

Palkkalaskelmalla näkyy lisäksi päivärahamaksu. Tämä sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.

Vähennysprosentit vaihtuvat vuosittain lainsäädännön mukaan. Lisäksi sivukulut voivat olla eri ikäisillä eri suuruisia.

Miten voin tilata palkkatodistuksen?

Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Mikäli tiedon käyttäjät eivät saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa tulorekisteristä, tietoja täydennetään palkanlaskennasta saatavalla palkkatodistuksella.

Tiesithän, että myös palkkalaskelma käy monesti palkkatodistuksena. Palkkalaskelman saat kätevästi välitettyä eteenpäin Simon eli Silta Mobiilin kautta PDF-muodossa. 

Palkkatodistuksen voit pyytää palkanlaskennasta sähköpostitse. Kerrothan tässä yhteydessä mihin tarkoitukseen palkkatodistusta tarvitaan, sillä tiedon käyttäjien tarpeet eroavat tältä osin hiukan toisistaan. 

Miten toimin, jos palkkalaskelmallani on virhe?

Mikäli epäilet, että palkanmaksussasi on tapahtunut virhe tai palkkalaskelmalla on muuta virheellistä tietoa, ole yhteydessä esimieheesi/työnantajaasi tai Sillan palkkapalveluun työnantajasi ohjeistusten mukaisesti.

Lomat & poissaolot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Mitä tarkoitetaan lomanmääräytymisvuodella?

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.-31.3. Vuosilomaa ansaitaan vuosilomalainsäädännön mukaan työsuhteen kestosta riippuen 2 tai 2,5 päivää kalenterikuukaudelta. Lisäksi vuosiloman ansaintaan voi vaikuttaa työehtosopimus, paikalliset sopimukset tai työsopimus.

Miksi minulle on kertynyt alle 30 lomapäivää?

Onko työsuhteesi kestänyt yhdenjaksoisesti koko lomanmääräytymisvuoden ajan? Oletko ollut poissa töistä esimerkiksi perhevapaiden, sairauden, opintovapaan tai lomautuksen vuoksi? Kaikilta poissaoloilta ei vuosilomalainsäädännön mukaisesti kerry vuosilomaa. Lisäksi vuosiloman ansaitsemiseksi kuukaudessa tulee olla 14 työpäivää tai työpäiväksi rinnastettavaa päivää tai osa-aikaisesti työskentelevillä 35 työtuntia. Mikäli tämä ansaintasääntö ei toteudu, kyseiseltä kuukaudelta ei kerry vuosilomaa.

Miten vuosiloma-ajan palkkani määräytyy?

Vuosilomalain yleissäännöksen mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa (Vuosilomalaki 9 §). Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttaa kuitenkin useat eri säännökset. Voit tarkistaa oman alasi työehtosopimuksesta miten vuosiloma-ajan palkka lasketaan. Työehtosopimuksen ohella lomapalkan laskentaan vaikuttaa esimerkiksi palkkaustapa sekä vaihtelut työajassa ja palkassa.

Kuinka pitkältä ajalta sairastumiseni jälkeen saan palkkaa työnantajalta?

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta on sovittu työsopimuslaissa, työehtosopimuksissa sekä paikallisissa sopimuksissa. Kaikki sairauspoissaolot eivät välttämättä oikeuta palkanmaksuun, joten olethan yhteydessä esimieheesi asian selvittämiseksi.

Milloin minulle maksetaan lomarahat?

Lomarahaa maksetaan yksinomaan työ- ja virkaehtosopimuksen tai paikallisen sopimuksen mukaisesti. Lomarahan maksuajankohta määräytyy edellä mainittujen sopimusten tai yrityksessä sovittujen käytäntöjen mukaan.

Palkanmaksusta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Koska palkkani tai lisäni maksetaan?

Palkanmaksupäivät ja -kaudet ovat yrityskohtaisia, joten olethan yhteydessä työnantajaasi. Palkanmaksupäivä löytyy todennäköisesti myös työsopimuksestasi.

Asiakaspalvelumme puhelinvaihde palvelee palkka-asioissa

Puhelinvaihteemme numero on

020 759 5500
8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Saat parhaiten apua omaan palkkaasi liittyvissä kysymyksissä omasta asiakaskohtaisesta palvelunumerosta. Mikäli numero on kateissa, vaihteemme auttaa.