Usein kysytyt kysymykset

Verokortti & ennakonpidätys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Minne voin toimittaa verokorttini?

Sillassa on useilla asiakkailla käytössä Vero API eli Verohallinnon rajapintapalvelu, minkä kautta saamme käyttöömme Omaverossa voimassa olevan verokortin. Verokortteja ei näissä asiakkaissa tarvitse toimittaa Siltaan.

Lähdeverokortit on rajattu pois Vero APIsta, joten ne tulee edelleen toimittaa Siltaan.

Tarkista omalta esihenkilöltäsi/henkilöstöhallinnoltasi millaisesta käytännöstä on sovittu oman työnantajasi osalta.

Miksi ennakonpidätystä on mennyt 60 %?

Mikäli työnantajallasi on käytössä Vero API -rajapintapalvelu, eikä sinulla ole omaverossa voimassa olevaa palkkatulon verokorttia, työnantaja pidättää palkastasi veroa 60 %.

Mikäli Vero API -rajapintapalvelu ei ole työnantajallasi käytössä, etkä ole toimittanut verokorttia palkanlaskentaan, työnantajasi pidättää palkastasi ennakonpidätystä 60 %. Huomioithan mahdolliset aineistoaikataulut verokortin toimittamiseen liittyen.  Verokortin pitää olla valmiina Omaverossa palkkakauden aineistopäivänä, jotta se ehtii kyseisen kauden palkanmaksuun.

Liikaa pidätetyn ennakonpidätyksen voit huomioida tilatessasi muutosverokortin Verohallinnolta. Työnantaja ei palauta jo perittyjä ennakonpidätyksiä, jos ennakonpidätys johtuu verokortista tai sen puuttumisesta.

Miten voin tilata uuden verokortin ja toimittaa sen palkanlaskentaan?

Voit tilata verokortin Verohallinnolta. Muutosverokortin voi tehdä sivustolla https://www.vero.fi/omavero. Mikäli työnantajallasi on käytössä verohallinnon Vero API -rajapintapalvelu, muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa palkanlaskentaan.

Muutosverokortti, sen kopio, selkeä kuva tai skannaus on toimitettava palkanlaskentaan, mikäli työnantajallasi ei ole käytössä Vero API -rajapintapalvelua. Mikäli verokortti toimitetaan palkanlaskentaan sähköpostilla, suosittelemme, että verokortti lähetetään ensisijaisesti työsähköpostin kautta. Verokortin pitää olla Sillassa palkkakauden aineistopäivänä, jotta se ehditään ottamaan huomioon kauden palkanmaksussa.

Voinko muuttaa veroprosenttiani ilman muutosverokorttia?

Voit korottaa perusveroprosenttiasi ilmoittamalla siitä palkanlaskentaan sähköpostitse tai tekemällä uuden verokortin omaverossa. Mikäli haluat laskea veroprosenttiasi tai muuttaa tulorajaa, tarvitset aina muutosverokortin. Muutosverokortti, sen kopio tai selkeä kuva tai skannaus on toimitettava palkanlaskentaan, mikäli työnantajallasi ei ole käytössä Vero API -rajapintapalvelua.

Huomioithan, että verokortin tuloraja voi tulla täyteen, vaikka korottaisit veroprosenttiasi. Tulorajan täyttyessä ennakonpidätys menee aina verokortin lisäprosentilla. Jos ennakoit, että ansiosi menevät lisäprosentille, ainoa tapa estää lisäprosentin käyttö ennakonpidätyksessä on tilata muutosverokortti.

Palkkalaskelma ja sen tulkinta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Mistä löydän palkkalaskelmani?

Tarkista omalta esihenkilöltäsi millaisesta käytännöstä on sovittu oman työnantajasi osalta. Mikäli työnantajasi on ottanut käyttöön Simon eli Silta Mobiilin, saat palkkalaskelmasi suoraan puhelimesi Simo-applikaatioon. Riippuen työnantajallasi olemassa olevasta käytännöstä, palkkalaskelmasi voidaan toimittaa myös sinulle verkkopalkkana verkkopankkiisi tai postin kautta.

Mitä tietoja löydän palkkalaskelmaltani?

Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi, mitä työntekijä on palkanmaksukauden osalta ansainnut. Palkkalaskelmasta tulee käydä ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet, kuten esimerkiksi palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja tuntipalkka ja palkanlisien, kuten ilta- tai yötyölisien suuruus ja niihin oikeuttavien tuntien määrä. Palkkalaskelmalta kerrotaan myös seuraavia asioita: 

  • työntekijän nimi, ammatti ja syntymäaika
  • työnantajan nimi ja toimipisteen sijaintikunta
  • palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä
  • maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palkanmaksukausi
  • viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
  • vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
  • palkanmaksun yhteydessä maksetut lomarahat ja lomakorvaukset.
Mitkä pakolliset vähennykset pidätetään palkastani ennakonpidätyksen lisäksi?

Bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätyksen tai lähdeveron lisäksi niin sanotut sivukulut:

  • eläkemaksu (TyEL tai muu eläkejärjestelmä)
  • työttömyysvakuutusmaksu (TVR- tai TVM-maksu)

Palkkalaskelmalla näkyy lisäksi päivärahamaksu. Tämä sisältyy palkansaajan ennakonpidätysprosenttiin.

Vähennysprosentit vaihtuvat vuosittain lainsäädännön mukaan. Sivukulujen määrät vaihtelevat ikäryhmittäin.

Miten voin tilata palkkatodistuksen?

Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin. Mikäli tiedon käyttäjät eivät saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa tulorekisteristä, tietoja täydennetään palkanlaskennasta saatavalla palkkatodistuksella.

Tiesithän, että myös palkkalaskelma käy monesti palkkatodistuksena. Palkkalaskelman saat kätevästi välitettyä eteenpäin Simon eli Silta Mobiilin kautta PDF-muodossa. 

Palkkatodistuksen voit pyytää palkanlaskennasta sähköpostitse. Kerrothan tässä yhteydessä mihin tarkoitukseen palkkatodistusta tarvitaan, sillä tiedon käyttäjien palkkatietotarpeet eroavat toisistaan.

Miten toimin, jos palkkalaskelmallani on virhe?

Mikäli epäilet, että palkanmaksussasi on tapahtunut virhe tai palkkalaskelmalla on muuta virheellistä tietoa, ole yhteydessä esihenkilöösi/työnantajaasi tai Sillan palkkapalveluun työnantajasi ohjeistusten mukaisesti. Monesti korjaukset pitää tehdä työnantajan järjestelmiin, ja vasta työnantaja tekee korjauspyynnön Sillan palkanlaskentaan.

Lomat & poissaolot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Mitä tarkoitetaan lomanmääräytymisvuodella?

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. Vuosilomaa ansaitaan vuosilomalainsäädännön mukaan työsuhteen kestosta riippuen 2 tai 2,5 päivää kalenterikuukaudelta. Lisäksi vuosiloman ansaintaan voi vaikuttaa työehtosopimus, paikalliset sopimukset tai työsopimus.

Miksi minulle on kertynyt alle 30 lomapäivää?

Onko työsuhteesi kestänyt yhdenjaksoisesti koko lomanmääräytymisvuoden ajan? Oletko ollut poissa töistä esimerkiksi perhevapaiden, sairauden, opintovapaan tai lomautuksen vuoksi? Kaikilta poissaoloilta ei vuosilomalainsäädännön mukaisesti kerry vuosilomaa. Lisäksi vuosiloman ansaitsemiseksi kuukaudessa tulee olla 14 työpäivää tai työpäiväksi rinnastettavaa päivää tai osa-aikaisesti työskentelevillä 35 työtuntia. Mikäli tämä ansaintasääntö ei toteudu, kyseiseltä kuukaudelta ei kerry vuosilomaa.

Miten vuosiloma-ajan palkkani määräytyy?

Vuosilomalain yleissäännöksen mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa (Vuosilomalaki 9 §). Vuosilomapalkan laskentaan vaikuttaa kuitenkin useat eri säännökset. Voit tarkistaa oman alasi työehtosopimuksesta, miten vuosiloma-ajan palkka lasketaan. Työehtosopimuksen ohella lomapalkan laskentaan vaikuttaa esimerkiksi palkkaustapa sekä vaihtelut työajassa ja palkassa.

Kuinka pitkältä ajalta sairastumiseni jälkeen saan palkkaa työnantajalta?

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta on sovittu työsopimuslaissa, työehtosopimuksissa sekä paikallisissa sopimuksissa. Kaikki sairauspoissaolot eivät välttämättä oikeuta palkanmaksuun, joten olethan yhteydessä esihenkilöösi asian selvittämiseksi. Sairausajalta ansaitsee vuosilomaa vuosilomalain säätämien rajojen mukaisesti.

Milloin minulle maksetaan lomarahat?

Lomarahaa maksetaan yksinomaan työ- ja virkaehtosopimuksen tai paikallisen sopimuksen mukaisesti. Lomarahan maksuajankohta määräytyy edellä mainittujen sopimusten tai yrityksessä sovittujen käytäntöjen mukaan. Monessa työehtosopimuksessa lomarahan maksuehtona on loman pitäminen, ja lomalta töihin palaaminen.

Palkanmaksusta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent ut finibus massa. Nulla egestas sem in massa mattis, ac ultrices mi sodales. Donec egestas, risus vitae congue dictum, justo quam euismod est, non vulputate dolor est eget urna.

Koska palkkani tai lisäni maksetaan?

Palkanmaksupäivät ja -kaudet ovat yrityskohtaisia, joten olethan yhteydessä työnantajaasi.

Asiakaspalvelumme puhelinvaihde palvelee palkka-asioissa

Puhelinvaihteemme numero on

020 759 5500

8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
 
Saat parhaiten apua omaan palkkaasi liittyvissä kysymyksissä omasta asiakaskohtaisesta palvelunumerosta. Mikäli numero on kateissa, vaihteemme auttaa.