27.09.18

5 tapaa hyödyntää palkkajärjestelmän tietoa

Palkkajärjestelmä kertoo enemmän kuin maksetut palkat ja palkkiot. Palkkatietoa voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntijayrityksen Silta Oy:n myyntijohtaja Janne Knuutinen valottaa, mitä esimerkiksi palkkajärjestelmästä saa irti.

Henkilöiden perustietojen ja työsuhdetietojen perusteella palkkajärjestelmästä saadaan dataa henkilöstön rakenteesta: kuten ikärakenteesta, sukupuolijakaumasta, henkilöstöryhmistä ja työsuhteiden pituuksista.

Järjestelmä kerää myös yksittäisten henkilöiden työajat, poissaolot, lomat, perhevapaat sekä ylityöt. Kun tietoja yhdistellään, lopputulemasta löytyy paljon hyödyllistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Palkkatietoa hyödynnät yrityksen liiketoiminnassa näin:

  1. Luo dream team. Analysoi, minkälaiset henkilöt ja tiimit suoriutuvat parhaiten. Hyödynnä tätä tietoa päätöksenteon tukena, kun luot uusia tiimejä. Tiedon avulla luot paremmat edellytykset onnistumiselle.
  2. Sairauspoissaolot kertovat omaa tarinaansa. Erityisesti sairauspoissaolot viestivät suoraan työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, joilla on myös suora vaikutus henkilöstön tuottavuuteen.
  3. Sairauspoissaolot ja ylityöt korreloivat keskenään. Ylityöt kuormittavat ja siitä seuraa usein sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolot aiheuttavat ylitöitä, mikä johtaa kapasiteettivajaukseen. Kun nämä tiedot yhdistetään henkilöstörakennetietoihin, voidaan selvittää kohdistuvatko poissaolot ja ylityöt esimerkiksi tiettyyn ikäryhmään.
  4. Vähennä poissaoloja. Palkkadatasta selviää myös, jos esimerkiksi tietyllä osastolla tai tietyn esimiehen alaisuudessa työskentelevillä on poikkeuksellisen paljon sairauspoissaoloja tai ylitöitä. Tällöin korjaavien toimenpiteiden ja tarvittavien resurssien kohdentaminen helpottuu.
  5. Ennusta sesonkivaihtelut ja palkkakulut. Palkkajärjestelmän tietoa voit hyödyntää ennustavan analytiikan keinoin. Historian perusteella selviää henkilömäärätarve eri sesonkien aikana. Näin ennakoit myös tulevat palkkakustannukset.

Lisätietoja antaa: 
Janne Knuutinen, myyntijohtaja
Silta Oy
040 184 6543
janne.knuutinen@silta.fi