1 minuutin luku

Henkilötunnus uudistuu 2024

Henkilötunnus uudistuu 2024

Henkilötunnuksen uudistus aiheuttaa muutoksia järjestelmiin

Henkilötunnus uudistuu, sillä nykyisessä henkilötunnusjärjestelmässä jokaiselle päivälle on rajallinen määrä tunnuksia, ja nyt ne ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan jatkossa uusilla välimerkeillä.

Uuden välimerkkiasetuksen mukaisia uusia henkilötunnuksen välimerkkejä annettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2024.

Uudistus vaatii muutoksia useisiin tietojärjestelmiin, kuten viranomaisten, pankkien ja yritysten tietojärjestelmiin. Uudistuksen valmistelusta on vastannut Digi- ja väestötietovirasto.

Lisätietoa henkilötunnusmuutoksesta voitte lukea: https://dvv.fi/hetu-uudistus

Silta on valmistautunut muutokseen

Silta on seurannut henkilötunnusmuutoksen virallisia etenemisvaiheita aktiivisesti. Olemme Sillassa edistäneet henkilötunnusmuutokseen liittyviä muutoksia koskien järjestelmiä ja liittymärajapintoja aktiivisesti järjestelmäkumppaneittemme kanssa. 

Kartoitamme parhaillaan asiakkaidemme liittymiä ja olemme tarvittaessa yhteydessä, jos liittymät tai raportit vaativat asiakaskohtaisia muutoksia. Arvioimme samalla työmäärän asiakaskohtaisesti. Muutokset pyritään toteuttamaan tammi-helmikuussa 2024, jotta meillä on valmius käsitellä kaikissa ohjelmissa uusia välimerkkejä sisältäviä henkilötunnuksia maaliskuusta 2024 alkaen.

Muutostarpeet ja vastuut

Järjestelmissä, joissa Silta toimii pääkäyttäjänä, suoritetaan muutostarpeiden kartoitus Sillan toimesta ja tulemme antamaan erilliset työmääräarviot toteutusaikatauluineen. Pyydämme huomioimaan, että niiden järjestelmien osalta, joissa asiakas toimii itse pääkäyttäjänä, on asiakkaan itse oltava muutostöiden osalta suoraan yhteydessä ko. järjestelmätoimittajaan ja varmistaa muutosten toteutus aikatauluineen sekä tietojen siirtyminen liittymissä oikein myös tulevaisuudessa. 

Henkilötunnustietoa käsitellään palkkajärjestelmien lisäksi myös esijärjestelmien puolelle mm. HR-järjestelmät ja matkalaskujärjestelmät.

Suosittelemme järjestelmien ja liittymien testausta uusilla tunnuksilla. Digi- ja väestörekisterikeskuksesta on saatavissa testauksen avuksi testihenkilötunnuksia: https://dvv.fi/hetu-uudistus

Lisätietoja hetu-uudistuksen aiheuttamista muutoksista saatte asiakkuudestanne vastaavalta managerilta.