Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa – tämä sinun tulee tietää uudesta laista

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan uusi laki työsuhteessa olevien kilpailukieltosopimuksista.

Uuden lain tavoitteena on:

  • Vähentää työsopimuslaissa säädettyjen edellytysten vastaisia kilpailukieltosopimuksia erityisesti ennalta ehkäisemällä niiden tekemistä.
  • Ehkäistä ilman erityisen painavaa syytä tehtävistä kilpailukieltosopimuksista aiheutuvia haittoja työntekijöille ja työmarkkinoiden toimivuudelle.
  • Edistää työmarkkinoiden dynaamisuutta ja positiivista työllisyyskehitystä.

Uusi laki tuo muutoksia, jotka sinun tulee tietää:

Korvaus kilpailukiellosta

Kaikista kilpailukielloista, jotka kattavat työsuhteen jälkeisen ajan, on aina maksettava korvausta työntekijälle.

Työnantajan on jatkossa maksettava työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta. Rajoitusaika vastaa aikaa, jonka kilpailukielto työsuhteen päättymisen jälkeen on voimassa.

Uuden lain myötä työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia.

Työntekijällä on kilpailukiellon rajoissa oikeus työskennellä rajoitusaikana toiselle työnantajalle, eikä korvaus pääsääntöisesti vaikuta työntekijän työttömyysetuuteen.

Korvauksen suuruus kilpailukiellosta

Korvauksen suuruus riippuu työntekijän palkasta ja kilpailukieltosopimuksessa sovitun rajoitusajan pituudesta seuraavasti:

  • Enintään 6 kuukauden kilpailunrajoitus > 40 % työntekijän palkasta rajoitusajalta.
  • Yli 6 kuukauden kilpailunrajoitus > 60 % työntekijän palkasta rajoitusajalta.

Korvaus perustuu työntekijän tavanomaiseen palkkaan, jota maksettaisiin työsuhteen jatkuessa.

Työnantajan kilpailukiellon yksipuolinen irtisanomisoikeus

Työnantaja voi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen, kun ennen lakimuutosta kilpailukiellon päättäminen oli mahdollista vain, jos molemmat osapuolet suostuivat siihen. Irtisanomisaika on vähintään 1/3 rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään 2 kuukautta.

Irtisanomisoikeutta työnantajalla ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. Kilpailukiellon yksipuolinen irtisanominen on työnantajalle mahdollinen vuoden 2022 alusta alkaen.

Kilpailukieltoa koskevan lain siirtymäaika

Uutta lakia sovelletaan 1.1.2022 alkaen tehtäviin kilpailukieltoihin välittömästi. Jos kilpailukieltosopimus on tehty ennen vuotta 2022, uutta lakia sovelletaan kuitenkin vasta vuoden siirtymäajan jälkeen.

Työnantaja voi siirtymäaikana irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen ja välttyä uuden lain mukaisesta korvausvelvollisuudesta.

 

Lataa webinaari ja katso asiantuntijoiden neuvot kilpailukieltosopimuksen muutoksiin työsuhteessa!