1 minuutin luku

Kolme tärkeintä tulorekisteriin tulevaa muutosta

Kolme tärkeintä tulorekisteriin tulevaa muutosta

Sillan Head of Service Management Anja Hänninen kiteyttää kolme tärkeintä tulorekisteriin tulevaa muutosta vuonna 2021.

anja-hanninen_kuvitus_1920x1080

1. Eläkkeet ja etuudet tulorekisteriin

Eläkkeet ja rahana maksetut etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin vuoden 2021 alusta alkaen. Eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat ovat useimmiten eläkkeiden ja etuuksien maksajia, joissain tapauksissa myös työnantaja.  

2. Myöhästymissakko

Työnantajan on pitänyt ilmoittaa palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin viimeistään viiden arkipäivän kuluessa maksusta. Tähän saakka myöhästelystä on pääsääntöisesti selvinnyt seuraamuksitta, mutta vuoden 2021 alusta alkaen tilanne muuttuu. Tuosta eteenpäin määrätään myöhästymismaksua silloin, kun pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Myöhästymismaksua määrätään myös tilanteissa, joissa aikaisemmin ilmoitettuja tietoja korjataan yli 45 päivää annetun määräajan jälkeen. Myöhästymismaksu koostuu päiväkohtaisesta ja prosenttiperusteisesta osasta ja voi suurimmallaan olla jopa 15 135 euroa kalenterikuukaudelta.

Myöhästymismaksu koskee maksettujen suoritusten lisäksi annettuja etuja ja suoritettuja takaisinmaksuja. Myös ”ei palkanmaksua”-tieto tulee ilmoittaa annetussa määräajassa.

Tulorekisterin seuraamusmaksuihin voit tutustua tarkemmin tästä.

3. Muutoksia tulolajeihin

Uusia tulolajeja otetaan käyttöön ensi vuonna, mutta myös käytössä oleviin tulolajeihin tulee muutoksia.

Esimerkkinä uudesta tulolajista on polkupyöräetu. Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontoisetu 1 200 euroon saakka ensi vuoden alusta alkaen. Työnantaja ei joudu tästä työsuhde-edusta maksamaan palkan sivukuluja, ja työntekijän ansiotulovero pienenee, kun osa palkasta saadaan verottomana polkupyöräetuna.

Jo käytössä olleita tulolajeja koskevat muutokset koskettavat esimerkiksi vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä, jotka vuoden 2021 alusta alkaen ilmoitetaan tulolajilla Muu maksettu lisä (216). Tähän asti tietojen ilmoittamiseen on käytetty tulolajia Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315).

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!