2 minuutin luku

Kymmenen vinkkiä perhevapaauudistuksesta

Kymmenen vinkkiä perhevapaauudistuksesta

Silta_simo_

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022. Uudistuksessa on kysymys päivärahajärjestelmän (sairausvakuutuslaki) kokonaisuudistuksesta. Kokosimme tälle sivulle uudistuksen tärkeimmät sisällöt, joilla on vaikutusta isolle joukolle Suomen sosiaaliturvaan kuuluvia.

Uudistuksen myötä moni asia lapsiperheen arjessa paranee. Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja se huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti niitä perheitä, joiden lasten laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.  

Eduskunta on hyväksynyt uudistuksen 8.12.2021. Uudistus antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle. 

Oheiseen listaan kokosimme 10 keskeistä kohtaa perhevapaauudistuksesta.

1. Ketä perhevapaauudistus koskee?

Perhevapaauudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen tai joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsi kuitenkin syntyy etuajassa ennen uudistuksen voimaantuloa, hänen kohdallaan sovelletaan aiempaa sairausvakuutuslakia ja vanhempainpäivärahoja lasketusta syntymäajasta huolimatta. Viikonloppuna 30.–31.7.2022 syntyvien lasten osalta oikeus raskausrahaan alkaa vasta maanantaina 1.8.2022, joten heidän vanhempansa saavat vanhempainpäivärahoja perhevapaauudistuksen mukaisesti.

Adoptiolasten kohdalla vanhempainvapaat määräytyvät uuden lain mukaisesti, jos lapsen hoitoonottopäivä on sunnuntai 31.7.2022 tai myöhemmin, sillä tällöin vanhempainrahaa maksetaan aikaisintaan maanantaista 1.8.2022 alkaen.

2. Miten vanhempainpäivärahapäivien määrä muuttuu?

Vanhempainpäivärahoja ovat jatkossa raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha.

3. Kuka voi saada raskausrahaa?

Raskausrahaa saa vain raskaana oleva vanhempi, eivätkä vanhemmat voi jakaa sitä keskenään. Raskausraha on 40 päivärahapäivää.

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Työnantajan kanssa voi myös sopia jäävänsä raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

4. Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissä 160 arkipäivää.

Vanhempainrahaa voi saada joustavasti ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Työnantajalla voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksoja. Työantajan kanssa voi sopia vanhempainrahajaksojen käyttämisestä jaksoissa tai jopa yksittäisinä päivinä.

5. Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Vanhempainrahakiintiöstä voidaan luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Päiviä voi luovuttaa

  • lapsen toiselle vanhemmalle
  • puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi
  • lapsen toisen vanhemman puolisolle
  • lapsen muulle huoltajalle
6. Isyysrahaa koskevat siirtymäsäännökset

Voimassa olevia isyysrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan niin kauan, kun niiden perusteella on mahdollista saada isyysrahaa. Toisin sanoen lapsen syntyessä esimerkiksi elokuussa 2022 lasketun ajan ollessa myös elokuussa 2022, voi vanhan säännöksen mukaista isyysrahaa lapsesta saada vielä elokuussa 2024 lapsen täyttäessä kaksi vuotta.

7. Milloin uudistuksen mukaisia päivärahoja voi alkaa hakea?

Uudistuksen mukaiset päivärahat ovat haettavissa Kelasta 1.5.2022 alkaen. Tarkat ohjeet etuuksien hakemisesta julkaistaan myöhemmin keväällä. Kela tiedottaa asiakkaitaan julkaisusta tarkemmin.

Kelan sivulle on koottu tietoa siitä, miten perhevapaauudistus etenee. Sivua päivitetään uudistuksen edetessä.

8. Korvaukset työantajalle

Perhevapaisiin liittyvät kustannukset korvataan kahdella tavalla

  • perhevapaakustannuskorvaus
  • vuosilomakustannusten korvaus

Perhevapaauudistuksen myötä nykyiset hakuajat pitenevät kahteen vuoteen.

9. Omaishoitovapaa (TSL 4luku 7b §)

Uudistuksen myötä työsopimuslakiin lisättiin oma pykälä Omaishoitovapaasta.

Omaishoitovapaa on palkaton vapaa (5pv/ kalenterivuosi), joka on tarkoitettu omaiselle tai muulle samassa taloudessa asuvalle läheiselle henkilökohtaisen avun tai tuen antamiseksi.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta niin pian kuin mahdollista.

10. Vaikutus vuosilomalakiin (VLL 7§)

Työssäolon veroisina päivinä pidetään yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden enintään 160 raskaus- ja vanhempainvapaapäivää (aiemmin 156 päivää).

Myös omaishoitovapaa kerryttää vuosilomaa.

Lisätietoa perhevapaauudistuksesta

Perhevapaauudistus 2022 - kela.fi

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022 - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Lataa webinaaritallenne - Perhevapaauudistus: parhaat vinkit muutoksista