Lääkärintodistus ei aina takaa sairausajan palkkaa

Sairauslomaa saa aina kun on työkyvytön, mutta palkka saattaa sairausloman ajalta jäädä silti saamatta.

Simo lääkärissä

Työntekijälle maksetaan yleensä sairausajalta palkkaa. On kuitenkin tilanteita, joissa palkanlaskenta ei maksakaan palkkaa sairausajalta.

Sairas ei ole aina työkyvytön

Usein myös kuvitellaan, että pelkkä sairaus olisi peruste sille, että henkilö on työkyvytön. Näin ei ole. Sairauden täytyy ensin aiheuttaa sellainen tauti, vamma tai muu terveydellinen haitta, joka heikentää työntekijän toimintakykyä niin paljon, että hän ei enää kykene töihin.

Diagnoosi puuttuu

Lääkärintodistus ei automaattisesti oikeuta sairausajan palkkaan. Lääkärintodistuksessa on oltava myös diagnoosi. Jos työntekijä toimittaa työnantajalleen lääkärintodistuksen, josta puuttuu diagnoosi, ei palkanmaksulle synny velvollisuutta. Lääkärintodistus toki oikeuttaa työntekijän olemaan poissa töistä, mutta palkkaa ei työntekijä poissaolon ajalta saa.

Z- ja F-koodit

Epävarmuutta palkanmaksuun aiheuttavat myös tilanteet, joissa lääkärintodistuksessa on pelkkä oirekoodi. Kun koodi alkaa Z- tai F-kirjaimella, lääkärin diagnoosi ei merkitse sairautta, vaan jotain muuta terveydentilaan liittyvää. Näiden koodien perusteella työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole palkanmaksuvelvollisuutta. Z- ja F-koodit lääkärintodistuksessa kuitenkin kertovat, että työntekijällä on laillinen peruste olla poissa töistä.

Työtuomioistuinten ratkaisuissa on kuitenkin katsottu, että masennukseksi diagnosoidut sairaudet, joista on tullut suomalaisten kansantauteja, oikeuttavat palkalliseen sairauslomaan. Myös stressi-, burnout- tai työuupumusdiagnoosi koodataan Z-kirjaimella. Näitä kuitenkin pidetään palkkaan oikeutettuina sairauksina silloin, kun niiden katsotaan johtuvan työstä.

Stressi tai uupumus voivat johtua myös hankalasta henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. Palkkaa ei työntekijälle tällöin makseta.

Kauneutta omalla kustannuksella

Z-koodeista on kyse myös plastiikkakirurgisesta toimenpiteestä kuten kasvojenkohotuksesta, silmän laserleikkauksesta tai rasvanpoistosta.

Kauneusleikkauksen jälkeen työntekijä on varmasti työkyvytön, mutta sairaudesta ei kuitenkaan ole kyse. Nämä ovat omaehtoisia toimenpiteitä, jotka eivät oikeuta sairausajan palkkaan, vaikka poissaolo-oikeus toki voidaan myöntää. Työntekijä ei voi kuitenkaan yksipuolisesti päättää, milloin hän pitää lomaa tai muuta vapaata kauneuskirurgiaan ja siitä toipumiseen.