Missä mennään tulorekisterin kanssa?

Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Sillan asiantuntija Heidi Lipsanen päivittää viimeisimmät tiedot tulorekisterin osalta. Silta on mukana Taloushallintoliiton kanssa kehittämässä ja tuomassa kehitysideoita tulorekisteriin.

Mitä tulorekisterissä on tällä hetkellä meneillään, Heidi Lipsanen?

Alkuvaikeudet on saatu selätettyä ja nyt tulorekisteri-ilmoitukset sujuvat. Työantajan ei tarvitse enää erikseen toimittaa verottajan vuosi-ilmoituksia eikä erillisiä vakuutus- ja eläketietoja.

Palkansaajan on helppo pysyä selvillä omasta verotuksestaan, koska tulorekisteristä näkee reaaliaikaisesti ansaitut ansiot.  Oman verotuksensa tietoja on tarvittaessa helppo muuttaa loppuvuodeksi. Erillisiä palkkatodistuksia tarvitaan aikaisempaa paljon vähemmän, koska suurin osa käyttäjistä löytää palkkatiedot tulorekisteristä.

Mitä ajankohtaista tällä hetkellä on meneillään?

Tänä ja ensi vuonna tuloreksiterissä työstetään mahdollisuutta rajapintaratkaisuun. Kun se saadaan toimimaan palkansaajien ennakonpidätysprosentin voisi tilata suoraan palkkajärjestelmiin. Tämän myötä työntekijöiden verokorttien toimittaminen työnantajille jäisi kokonaan pois.

Entä tulorekisterin seuraamusmaksut? Millaisia seuraamuksia voidaan määrätä ja missä tapauksissa?

Tulorekisteri ei määrää siirtymäajalla 2019–2020 myöhästymismaksuja, ellei ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti osoita ilmeistä piittaamattomuutta. Tulorekisteriin myöhässä annetuille ilmoituksille voidaan määrätä myöhästymismaksu. Se koostuu päiväkohtaisesta ja suorituksen määrän perusteella laskettavasta prosenttiperusteisesta osasta.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat määrätä muita seuraamismaksuja kylläkin.

Miten tulorekisteriin korjataan väärin ilmoitettuja tietoja?

Tulorekisteriin väärin ilmoitettuja tietoja korjataan pääsääntöisesti palkkajärjestelmillä. Vastaan on tullut myös harvinaisempia tilanteita, jolloin joissakin palkkajärjestelmissä on haasteita saada tieto oikein järjestelmästä suoraan tulorekisteriin. Haasteet liittyvät takaisinperintään ja korjaustilanteisiin edelliselle verovuodelle. Korjaukset on näissä tapauksissa jouduttu tekemään manuaalisesti tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Milloin maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin?

Eläkkeiden ja etuuksien ilmoittamista Tulorekisteriin siirrettiin vuodella, joten näiden ilmoittaminen aloitetaan 2021 vuodesta alkaen. Vuonna 2020 maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan edelleen verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. 

 

Ota yhteyttä!

 

Opas älykkääseen palkanlaskentaan