01.07.20

Mitä on erinomainen kumppanuus?

Kysyimme asiakkailtamme, mitkä asiat tekevät heidän näkökulmastaan kumppanuudesta erinomaisen. Tärkeimmiksi nousivat luotettavuus, proaktiivisuus ja asiantuntemus.

Luotettavuus – kumppani on kuin osa oma organisaatiota

Asiakkaidemme mielestä hyvä kumppani on ennen kaikkea luotettava. Sellainen, jonka perään ei tarvitse katsoa ja varmistella vaan voi luottaa siihen, että asiat menevät juuri niin kuin on sovittu.

”Voi luottaa asiantuntemukseen ja palkanlaskennan asiantuntemukseen liittyviin selvityksiin/vastauksiin. Me olemme palvelun ulkoistaneet, Meidän ei tule tietää kaikkea palkanlaskentaan liittyvää erikoisosaamista."

”Voi luottaa siihen, että hommat tehdään ammattitaidolla joka kuukausi ja vuosi”

“Luotettavuutta ja ajantasaista ammatillista osaamista.”

”Erinomainen kumppani hoitaa oman asiantuntijuuden nimissä kokonaisuuden siten, että asiakkaan ei tarvitse huolehtia siitä.”

Aktiivisuus ja asiakaslähtöisyys

Erinomainen kumppani on yhteistyösuhteessa proaktiivinen ja ongelmatilanteissa ratkaisukeskeinen. Hyvä kumppani myös tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja prosessit, sekä osaa asettua asiakkaan tilanteeseen ratkaisuja tarjotessaan.

”Kumppanilla on ymmärrystä sekä omista että asiakkaan prosesseista.”

”Näkee asiakkaan tarpeet ja suhtautuu niihin kehittävästi.”

”Proaktiivisuutta, läpinäkyvyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä.”

”Kertoo proaktiivisesti, mitä meidän tulee ottaa huomioon muutoksia tehdessämme ja ehdottaa ratkaisuja, joita emme olisi itse osanneet ajatellakaan.”

”Antaa ideoita toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.”

”Asiantuntemusta, osaamista ja neuvoja mieluummin etukäteen kuin jälkikäteen.”

”Asiakasyrityksen tuntemusta ja proaktiivista kehitysotetta uusien ominaisuuksien hyödyntämisessä. Miten uudet palvelut auttaisivat juuri meidän henkilöstöjohtamista ja prosesseja?”

Asiantuntemus ja yhteistyökulttuuri

Hyvä kumppani konsultoi, vie asiakkaan kehitystoiveet eteenpäin ripeästi ja maaliin kohtuullisessa ajassa. Hänellä on asiantuntemusta, jota hän osaa soveltaa ja tuoda pöytään erityisesti silloin kun sitä eniten tarvitaan. Asiantuntemus näkyy kaikilla yhteistyön osa-alueilla, mutta ennen kaikkea kehitysehdotusten tekemisessä sekä käytännön työssä. Asiantuntemus on osaltaan sitä, että virheitä tapahtuu mahdollisimman vähän.

Erinomainen kumppanuus on myös molemminpuolista. Suhteessa on kaksi osapuolta ja myös asiakas ottaa vastuuta siitä, että prosessit ja toimintatavat kehittyvät heidän puolellaan.

”Joustavaa yhteistyötä.”

”Yhdessä kehittämistä.”

”Saumatonta yhteistyötä ja asiantuntijuuden tuomista palkka-asioihin.”

”Sovimme yhdessä tavoitteet ja toimenpiteet yhteistyölle sekä edistämme näitä sovitun mukaisesti.”

”Hyvää yhteistyötä, molemminpuolista aktiivista yhteydenpitoa sekä päivittäiskysymyksissä että ennen kaikkea kehitysasioissa.”

”Oikeellisuutta ja oikea-aikaisuutta.”

”Huolellisuutta ja luotettavuutta.”

“Virheettömyyttä ja asioiden kehittämistä.”

Lauri Akkanen
Lauri Akkanen
Markkinointipäällikkö

Tutustu palveluihimme