1 minuutin luku

Muutokset verokorttien voimaantulossa vuonna 2025

Muutokset verokorttien voimaantulossa vuonna 2025

Muutokset verokorttien voimaantulossa vuodesta 2025 alkaen

Vuoden 2025 verokortit astuvat voimaan heti tammikuun alusta alkaen. Aikaisemmin verokortit ovat tulleet voimaan 1.2. alkaen, jolloin tammikuussa ennakonpidätykset on tehty edellisen vuoden verokortin veroprosentin mukaisesti. Verokortin tuloraja lasketaan jatkossa koko vuoden tulojen perusteella.

Tavoitteena on selkiyttää ennakonpidätysmenettelyä ja vähentää verokorttimuutosten tarvetta sekä suorituksen saajan että suorituksen maksajan näkökulmasta. Verohallinnon asiakaskyselyjen mukaan palkansaajien on ollut vaikea hahmottaa verokortin voimaantuloajankohtaa ja sen vaikutusta tammikuussa maksettavien suoritusten ennakonpidätykseen. Muutos vähentää lisäksi verokorttimuutosten käsittelystä aiheutuvaa työtä.

Mitä verokorttia tammikuussa käytetään?

Tammikuussa käytetään ensisijaisesti vuoden 2025 verokorttia. Vuoden 2025 verokortit näkyvät OmaVerossa marras-joulukuussa 2024 ja postitetaan joulukuun puoliväliin mennessä. Kun otat käyttöön Suomi.fi-viestit, saat tiedon uuden verokortin saapumisesta sähköisesti heti sen ilmestyttyä OmaVerossa. Silta käyttää veroAPI:a (verottajan sähköinen rajapinta), eikä verokorttia tarvitse enää toimittaa palkanlaskentaan.

Verokorttien käsittely Sillassa

Sillassa on käytössä VeroAPI, joka tarkoittaa, että siirrymme uuteen menettelytapaan automaattisesti vuoden 2025 alusta ja saamme ennakkopidätystiedot suoraan verottajalta. Palkkajärjestelmien (CGI Palkat, Mepco, EmCe) osalta on käynnissä selvitykset tarvittavista toimenpiteistä. Tarvittavat toimenpiteet tehdään hyvissä ajoin, jotta VeroAPI voi tuoda verokortit automaattisesti asiakkuuksien palkkajärjestelmiin ennen vuodenvaihdetta 2024-2025.

Autamme mielellämme, mikäli teillä herää kysymyksiä.