1 minuutin luku

Muutos A1-todistuksen hakemisessa

Muutos A1-todistuksen hakemisessa

Eläketurvakeskus (ETK) on tarkentanut ohjeistustaan joulukuussa 2022 A1-todistuksen hakemisesta. Ohjeistuksen muutos johtuu ulkomaantyöskentelyn kasvusta, hakemuksen ohjeistuksen selkeytyksestä ja eri maiden sääntöjen yhtenäistämisestä.

A1-todistus koskee EU/ETA-maita sekä Sveitsiä ja Britanniaa. A1-todistuksen tarkoitus on osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä ulkomailla työskentelevään työntekijään eli todistuksen haltijaan sovelletaan. Tämän lisäksi A1-todistuksella määritellään mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan.

A1-todistus tulee hakea ulkomaan työ-, koulutus- ja etätyöjaksoille. EU:n sosiaaliturva-asetuksissa ei ole määritelty alarajaa, minkä pituisille ulkomaantyöskentelyjaksoille A1-todistusta on haettava. Tämän takia todistus tulee hakea lyhyellekin matkalle EU-/ETA-maahan, Sveitsiin tai Britanniaan. A1 todistusta voi hakea joko työnantaja tai työntekijä. Todistus voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Muista nämä:

  • Muista hakea A1-todistusta yhdenkin päivän matkalle.
  • A1-todistus haetaan ETK:lta ennen ulkomaille töihin lähtöä. Jos unohdit hakea todistusta, niin todistus voidaan antaa myös jälkikäteen, jos todistuksen antamisen edellytykset täyttyvät.
  • Todistusta voi hakea sähköisellä tai paperisella hakemuslomakkeella.

 

Lisätietoa ETK:n sivuilta.