11.12.20

Tulorekisterista tuli toisille tietopankki – toisille melkein kirosana

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Sillan Head of Service Management Anja Hänninen kertoo, ketkä hyötyivät tulorekisteristä ja keille se aiheutti päänvaivaa. Nyt on välitilinpäätöksen aika.

anja-hanninen_kuvitus_1920x1080

Yhteiskunnallisesti tulorekisteri on merkittävä tietopankki. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa ja kuntien asiakasmaksujen määrittämisessä. Ensi vuoden alussa myös ulosottoviranomainen käyttää tulorekisterin tietoja.
Tulorekisterin tieto on ajantasaista, koska tiedot maksetuista palkoista ilmoitetaan tulorekisteriin 5 arkipäivän sisällä maksusta. Aiemmin verohallinnolle annettiin tiedot maksetuista palkoista kerran vuodessa vuosi-ilmoituksella. Muuttunut käytäntö hyödyttää eri viranomaisten ohella luonnollisesti myös jokaista palkansaajaa.

Tietoja ja taitoja tarvitaan

Palkka-asiantuntijan työtä tulorekisteri on helpottanut tähän mennessä odotettua vähemmän. Tulorekisterin myötä muuttuneet ilmoituskäytännöt ovat vaikuttaneet siihen, että aiemmin erityisesti vuodenvaihteeseen sijoittunutta työtä tehdään nykyisin tasaisesti läpi vuoden. Tämän lisäksi tulorekisteriin liittyvien muutosten edistäminen ja ylläpito on lisännyt sekä työtä että uuden opettelua.

Muuttuneet ilmoituskäytännöt ovat lisänneet haasteita myös käytössä olevien järjestelmien näkökulmasta. Suurin osa vaadituista muutoksista on ohjelmistotalojen toimesta jo saatu toteutettua järjestelmiin, mutta edelleen löytyy myös kehitystarpeita edistettäväksi. Esimerkiksi osakepalkkioihin ja ulkomaan palkkoihin liittyen on vielä joitakin erityistilanteita, joissa kaikkien tarvittavien tietojen toimitus tulorekisteriin käytössä olevaa teknistä rajapintaa pitkin ei onnistu ja osa tulorekisterin tarvitsemista tiedoista toimitetaan palkka-asiantuntijan toimesta tulorekisteriin erikseen.

Monien muutosten myötä monet palkka- ja henkilöstöhallinnon rutiinitehtävät ovat jäämässä vähitellen historiaan ja palkanlaskennan parissa työskenteleviltä vaaditaan entistä laaja-alaisempaa osaamista. Enää ei esimerkiksi riitä, että tiedetään mitä palkkalajia käytetään missäkin tilanteessa, vaan nykyisin on myös tiedettävä palkkalajeihin kiinnitetyistä tulolajeista ja niitä koskevista erilaisista käytänteistä. Osaava palkka-asiantuntija on nykyisin palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntija.

Apu Tulorekisteriin löytyy täältä

Anja Hänninen
Anja Hänninen
Head of Service Management