13.4.2022 15:49

Työehtosopimukset ovat tärkeä osa palkkaprosessia

 

Administer-Pulssi-työehtosopimuksetAdminister Pulssi -webinaari järjestettiin huhtikuussa toisen kerran, tällä kerralla aiheena olivat työehtosopimukset ja niiden vaikutukset palkkaprosesseihin. Asiantuntijoina keskustelemassa olivat työoikeuteen erikoistunut asianajaja Mikko Hanni Castren & Snellmanilta ja asiakkuusjohtaja Anne Piirainen Sillasta, tilaisuuden juontajana toimi Sillan järjestelmäpäällikkö Riina Kosonen.

Alkuun on hyvä muistuttaa mieliin, mitkä kaikki asiat työsuhteen ehtoihin vaikuttavat. Näitä ovat mm. työlainsäädäntö, työehtosopimukset, itse työsopimus, työpaikan omat käytännöt ja direktio-oikeus, jolla tarkoitetaan sitä, että työnantajalla on oikeus määrittää esimerkiksi se, kuka työtä tekee sekä miten ja milloin sitä tehdään.

Käytännössä palkkaprosessit pohjautuvat työehtosopimuksiin sekä työpaikkakohtaisiin sopimuksiin, joita yrityksissä voi olla käytössä useitakin. Sopimusmuutosten huomioiminen palkkajärjestelmissä on palveluntuottajan sekä järjestelmätoimittajan vastuulla. Selvää toki on, että esimerkiksi useiden työpaikkakohtaisten sopimusten määrittely tuo omat haasteensa, mutta ovat ilman muuta toteutettavissa.

Itse palkanlaskentajärjestelmän ulkopuolella on huomioitava myös esijärjestelmät, esimerkiksi työajanseurantajärjestelmät, joissa tapahtuvalla sopimusten mukaisella tulkinnalla on olennainen rooli oikeellisen lopputuloksen tuottamisessa. Virheellinen ylityölaskennan määrittely tuottaa virheellisen ylityön maksatuksen, ja se tietysti harmittaa loppuasiakasta eli meitä tavallisia palkansaajia.

Esijärjestelmien ja palkkajärjestelmän rakentamisessa ja muutosten toteuttamisessa tarvitaan työnantajan, järjestelmätoimittajan sekä palveluntuottajan ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Meillä Sillassa on pitkä kokemus erityyppisistä ja eri toimialoilla toimivista asiakkaista ja palkkahallinnon prosessit ovat ydinosaamistamme.

Työehtosopimuksen päätavoite on työrauhan ylläpitäminen. Voimassa olevien työehtosopimusten aikana työtaisteluja ei voi käydä. Kun voimassa olevia työehtosopimuksia ei ole, voidaan työehtosopimusneuvotteluja vauhdittaa esimerkiksi lakoilla.

Mielenkiintoinen yksityiskohta paljastui Etlan maaliskuussa julkaisemasta tutkimuksesta, jonka mukaan 2000-luvulla aloittaneista yrityksistä peräti neljännes on vaihtanut noudattamansa työehtosopimuksen toimialaa itselleen edullisemmaksi tuottavuuden parantamiseksi.

Mitä tarkoitetaan työehtosopimusten normaalisitovuudella tai yleissitovuudella? Entä miten teollisuuslinjaperiaatteiset sopimukset eroavat ammattialaperusteisista sopimuksista? Mitä tapahtuu paikallisen sopimisen myötä sovituille työaikapankeille, kun kyseinen työehtosopimus raukeaa?

Näihin kaikkiin löydät vastauksen webinaaritallenteesta Työehtosopimukset muutoksessa - Miten se vaikuttaa palkkaprosesseihin?