10.12.20

Vuodenvaihde 2020-2021

Kokosimme vuoden vaihteessa tapahtuvia muutoksia. Näillä eväillä pääset vauhtiin ensi vuotta varten!

silta_kuvituksilla_set2_6

Vero API rajapinta

Suorituksen maksajalla tai valtuutetulla on 1.1.2021 alkaen mahdollisuus hakea suorituksen saajan ajantasaiset ennakonpidätystiedot verovuodelle 2021 sähköisesti ja automaatiossa Verohallinnon API-rajapintapalvelusta palkanlaskentaohjelmiinsa ennen jokaista suorituksen maksua (API = Application Programming Interface). Lisätietoa https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/

Myöhästymismaksut voimaan 2021

Verohallinto määrää myöhästymismaksun, mikäli tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen päivän jälkeen. Palkkatietoilmoitus, työnantajan erillisilmoitus ja etuustietoilmoitus katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi, joista ei määrätä erillisiä myöhästymismaksuja. Myöhästymismaksu koskee 1.1.2021 tai sen jälkeen maksettavia suorituksia. 

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2021

Puhelinedun verotusarvo säilyy ennallaan ollen 20 euroa. Kaikki luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2021 voit tarkastaa Verohallinnon luontoisetupäätöksestä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2021-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/.

Liikenteen työsuhde-edut vuonna 2021

Määräaikainen alennus vuonna 2020 tai myöhemmin rekisteröidyille täyssähköisille työsuhdeautoille vuosille 2021 – 2025, koskien myös autojen lataamista työpaikalla, julkisessa latauspisteessä tai työnantajan omistamalla kotilatauslaitteella työntekijän kotona.

Työsuhdematkalippujen verovapaa enimmäismäärä nousee 3400 euroon vuodessa.

Kaupunkipyörät voidaan katsoa osaksi verovapaata työsuhdematkalippua osana liikkumisen palvelupakettia.

Polkupyöräetu on verovapaata 1200 euroon asti.

Sosiaalivakuutusmaksut 2021

Työnantajan sairausvakuutusmaksu korottuu 1,53 prosenttiin (2020 1,34 %). Sairausvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16-67 vuotias.

Vuonna 2021 työntekijän eläkevakuutusmaksu on 17-52- ja 63-67-vuotiailla 7,15 %. 53-62-vuotiailta peritään korotettu työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %. Työnantajan keskimääräinen työeläkemaksu on 24,40 % palkoista. Näissä ei ole muutoksia vuoteen 2020 nähden.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 1,4 prosenttiin (2020 1,25 %). Myös työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksuista nousee takaisin 0,5 prosenttiin (2020 0,45 %), jos palkkasumma on enintään 2 169 000 euroa (aiemmin 2 125 500 euroa). Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 % (2020 1,7 %).

OmaVeron käyttökatko vuodenvaihteessa

Käyttökatko 31.12.2020 klo 16.00 – 2.1.2021 n. klo 12.00

silta_linkedin_1200x627_konsultointi-1

Ehdotus verokortin muutokseksi maaliskuusta 2021 alkaen

Asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön suomi.fi -viestit, tehdään ehdotus uudesta verokortista tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella, mikäli palkkatulot ovat olennaisesti muuttuneet tai voimassa olevan verokortin vuosiansio poikkeaa huomattavasti siitä, mitä tulorekisteristä saadun tiedon perusteella voidaan olettaa koko vuoden ansioiksi. Tavoitteena on, että verotusvuoden lopuksi asiakkaalle ei tule palautuksia tai jäännösveroja. Mikäli asiakas ei reagoi ehdotukseen, ehdotus poistuu OmaVerosta, eikä mitään muutosta tapahdu.

Ajankohtaista Tulorekisteristä

1.1.2021 alkaen tulorekisteriin tulee uusia tulolajeja ja muita muutoksia:

Uusia tulolajeja

 • 238 Muu säännöllinen lisä
 • 239 Vastikevapaan korvaus
 • 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
 • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 • 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
 • 365 Ehdollinen osakepalkkio
 • 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

  Vakuuttamistiedon tyyppi sallittu

 • 216 Muu maksettu lisä
 • 336 Työkorvaus

Vakuuttamistietojen oletusarvot muuttuvat

 • 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä
 • 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta

Joidenkin suoritusten tulolajit vaihtuvat

 • uudella tulolajilla voi olla erilaiset vakuuttamistietojen oletusarvot
 • tarkemmat tiedot osoitteesta tulorekisteri.fi

 

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!