2 minuutin luku

Vuodenvaihde 2021-2022

Vuodenvaihde 2021-2022

Kokosimme vuoden vaihteessa tapahtuvia muutoksia. Näillä eväillä pääset vauhtiin ensi vuotta varten!

Vuoden 2022 verokortit

Verokortit ovat omaverossa 14.12.2021. Postitse se toimitetaan joulu-tammikuussa, kuten aiempinakin vuosina.

Verokorttiin voidaan hakea muutosta sen jälkeen, kun se on saatu. Kun otat käyttöön Suomi.fi-viestit, saat tiedon heti, kun verokorttisi on OmaVerossa.

Lounasedun maksurajat vuonna 2022

Lounasedun uusi minimiarvo on 7,15 € ja maksimiarvo on 11,30 € (vuonna 2021 maksurajat ovat olleet 6,90 € - 10,90 €).

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2022

Puhelinedun verotusarvo säilyy ennallaan ollen 20 euroa. Kaikki luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2022 voit tarkastaa Verohallinnon luontoisetupäätöksestä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2022-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/

Sosiaalivakuutusmaksut 2022

Työnantajan sairausvakuutusmaksu laskee takaisin 1,34 prosenttiin (2021 1,53 %). Sairausvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16-67 vuotias.

Vuonna 2022 työntekijän eläkevakuutusmaksu on 17-52- ja 63-67-vuotiailla 7,15 %. 53-62-vuotiailta peritään korotettu työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %, joten näihin ei tule muutoksia vuoteen 2021 nähden. Työnantajan keskimääräinen työeläkemaksu vuonna 2022 on 24,84 % palkoista (vuonna 2021 24,40 %). Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä, korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 1,5 prosenttiin (2021 1,4 %). Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksuista pysyy samassa 0,5 prosentissa kuin vuonna 2021, jos palkkasumma on enintään 2 197 500 euroa (aiemmin 2 169 000 euroa). Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 % (2021 1,9 %).

Työttömyysvakuutusmaksua peritään ajalla 1.1. – 31.7.2022 maksettavista palkoista, jos työntekijä on 17-64-vuotias, mutta 1.8.2022 alkaen maksu peritään vasta, kun työntekijä on 18-vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta).

Lisätietoa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikärajan korotuksesta: https://www.tyollisyysrahasto.fi/uutiset/tyottomyysvakuutusmaksuvelvollisuuden-alaikarajaan-muutos-1.8.2022-alkaen/

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2022

  • kilometrikorvaus autolla 0,46 € / km
  • osapäiväraha 20,00 €
  • kokopäiväraha 45,00 €
  • ateriakorvaus 11,25 €

Tarkemmin tietoa korvauksista https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2022/

Ajankohtaista Tulorekisteristä

Vuoden 2022 alusta tulorekisteriin lisätään mahdollisuus ilmoittaa vakuuttamistiedon tyyppi tulolajeille:

  • 328 Perhehoitajan palkkio
  • 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
  • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
  • Tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöt pysyvät ennallaan
  • Vakuuttamistiedon tyypillä voi poiketa tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöistä

Lisäksi tulee mm. neljä uutta tarkistussääntöä koskien takaisinperintää, esim. takaisinperintäpäivä ei voi olla myöhäisempi kuin ilmoituksella annettu suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ja uusia käsittelysääntöjä, esim. avainhenkilöllä ei voi olla ennakonpidätystä.

Muutoksia tulee myös sähköisen asiointipalvelun näkymään ja käytettävyyteen ja jatkossa raportit voi saada myös csv-muotoisena.

Tarkemmin muutoksista on kerrottu ohjelmistotalopäivässä 14.6.2021: https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/ohjelmistotalop%C3%A4iv%C3%A4-14062021.pdf

Etätöissä ulkomailla

Yleensä etätyötä toisessa maassa tekevä työntekijä vakuutetaan kuten läsnätyö työskentelymaassa

Työntekijän sosiaaliturva määrittää mihin maahan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan, joten edellytykset kuulua Suomen sosiaaliturvaan ovat siis samat etätyötä tekevälle kuin lähetetyllä työntekijällä, kun etätyö tehdään toisessa EU-maassa

  • Kun työntekijällä on ETK:n myöntämä A1-todistus, hänen työnantajamaksunsa maksetaan Suomeen

Lisätietoa etätyöskentelystä ulkomailla: https://www.varma.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-artikkelit/artikkelit/2021-q4/etatyo-ulkomailla--mita-tyonantajan-pitaa-huomioida/