2 minuutin luku

Vuodenvaihde 2022-2023

Vuodenvaihde 2022-2023

Kokosimme vuoden vaihteessa tapahtuvia muutoksia. Näillä eväillä pääset vauhtiin ensi vuotta varten!

 

Vuoden 2023 verokortit

Verokortit ovat omaverossa 14.12.2022. Postitse se toimitetaan joulu-tammikuussa, kuten aiempinakin vuosina.

Verokorttiin voidaan hakea muutosta sen jälkeen, kun se on saatu. Kun otat käyttöön Suomi.fi-viestit, saat tiedon heti, kun verokorttisi on OmaVerossa.

Jos teidän palvelussanne on VeroAPI -rajapinta käytössä, niin verokortteja ei tarvitse toimittaa Siltaan. Saamme vuodenvaihteen verokortit ja muutosverokortit automaattisesti verottajalta.

Lounasedun maksurajat vuonna 2023

Lounasedun uusi minimiarvo on 8,00 € ja maksimiarvo on 12,70 € (vuonna 2022 maksurajat ovat olleet 7,15 € - 11,30 €).

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2023

Puhelinedun verotusarvo säilyy ennallaan ollen 20 euroa. Kaikki luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2023 voit tarkastaa Verohallinnon luontoisetupäätöksestä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2023-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/

Sosiaalivakuutusmaksut 2023

Työnantajan sairausvakuutusmaksu nousee 1,53 prosenttiin (2022 1,34 %). Sairausvakuutusmaksu maksetaan, jos työntekijä on 16-67 vuotias.

Vuonna 2023 työntekijän eläkevakuutusmaksu on 18-52- ja 63-67-vuotiailla 7,15 %. 53-62-vuotiailta peritään korotettu työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %, joten näihin ei tule muutoksia vuoteen 2022 nähden. Työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu vuonna 2023 on 24,84 % palkoista. Maksu sisältää koronan vuoksi annetun tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,44 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu on noin 17,4 prosenttia.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu pysyy 1,5 prosentissa. Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksuista korottuu 0,52 prosenttiin (0,5 % vuonna 2022), jos palkkasumma on enintään 2 251 500 euroa (aiemmin 2 197 500 euroa). Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 % (2022 2,05 %).

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2023

kilometrikorvaus autolla 0,53 € / km

osapäiväraha 22,00 €

kokopäiväraha 48,00 €

ateriakorvaus 12,00 €

Tarkemmin tietoa korvauksista https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatos-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2023/?utm_source=Nro%2065%20-%20Verovapaat%20matkakustannusten%20korvaukset%202023&utm_medium=email&utm_campaign=

Työeläkevakuutusmaksujen korko

Vakuutusmaksukorko nousee 2,45 prosenttiin vuoden 2023 alusta. Se on ollut 2,00 prosenttia käyttöönotosta vuonna 2016 lähtien

Lisätietoja: https://www.varma.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-artikkelit/uutiset/2022-q4/tyoelakevakuutusmaksujen-korko-nousee-vuoden-2023-alusta/

Yli 60-vuotiaiden työtulovähennys korottuu

Työtulovähennykseen tehdään 200 euron korotus 60–61-vuotiaille, 400 euron korotus 62–64-vuotiaille ja 600 euron korotus 65 vuotta täyttäneille.

Lisätietoja tästä ja muista veromuutoksista Veronmaksajain keskusliiton sivuilta: https://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/verotus-2023/#329035ad

Työsopimuslakiin on esitetty muutoksia työsuhteen määrittelyn osalta

Kokonaisharkinta selkeyttää työsuhteen määrittelyä ja sitä, onko työstä maksettava korvaus palkkaa vai työkorvausta. Muutos astuu voimaan läpi mennessään 1.7.2023

Lisätietoa: https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/hallitus-esittaa-muutoksia-tyosopimuslakiin-kokonaisharkinta-selkeyttaa-tyosuhteen-maarittelya-epaselvissa-tilanteissa

Henkilötunnus uudistuu

1.1.2023 tulee voimaan asetus henkilötunnuksen uusista välimerkeistä, jotka mahdollistavat, että henkilötunnukset eivät lopu kesken.

1.9.2023 uudet välimerkit ja yksilöintitunnus otetaan käyttöön väestötietojärjestelmässä. Yksilöintitunnuksella erotetaan samalla syntymäajalla syntyneet henkilöt ja uudet välimerkit yksilöivät henkilötunnukset, joten esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on

  • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

DVV arvioi tällä hetkellä, että uusia välimerkkejä annetaan ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024, mutta vuoden 2023 muutokset mahdollistavat välimerkkien käyttöönoton jo aiemmin.

Lakimuutos mahdollistaa myös, että 1.1.2027 alkaen sukupuolta ei voisi enää jatkossa päätellä henkilötunnuksen yksilöintinumerosta, vaan se annettaisiin jatkossa satunnaisesti, kun tällä hetkellä se on naisilla parillinen ja miehillä pariton.

Nykyiset henkilötunnukset eivät muutu.

Lisätietoa uudistuksesta: https://www.silta.fi/uutiset-ja-blogi/henkilotunnuksen-muutos-2023 ja https://dvv.fi/hetu-uudistus