11.12.19

Työaikalaki muuttuu vuoden 2020 alusta

Uusi työaikalaki tulee voimaan ihan kohta, vuoden 2020 alusta alkaen. Kokosimme muutamia tärppejä, joiden avulla olet perillä tärkeimmistä muutoksista:

Uusi työaikalaki korvaa vuonna 1996 voimaan tulleen lain. Lain soveltamisala on laaja, sillä tarkoituksena on mahdollistaa yhä enemmän joustoa työntekoon.

 • Uutta työaikalakia sovelletaan kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, jollei lain 2 §:n soveltamisalapoikkeuksista tai siellä nimenomaisesti viitatuista toisten lakien säännöksistä muuta johdu.
 • Soveltamisalapoikkeukset: työaika-autonomia ja lakipykälissä mainitut tehtävät (esim. johtavassa asemassa olevat ja myynnin tehtävät)

Työnantajan velvollisuutena on seurata niin työntekijöiden työaikaa kuin lepoaikojakin.

 • Työntekijän vuosittainen enimmäistyöaika: 2304 h/vuosi (enimmäistyöaika viikossa 48 h x viikkojen lukumäärä 48)
 • Kaikki tehdyt tunnit lasketaan (säännöllinen työaika, lisätyö, ylityö sekä mahdolliset joustotyöajat)
  • Työajan enimmäismäärä: saa olla keskimäärin 48 h viikossa neljän kuukauden aikana. Tämä sisältää myös lisä/ylityöt, hätätyön ja aloittamis/lopettamistyöt.
 • Vuorokausilevon pääsäännöt: jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika, liukuva työaika/joustotyöaika, min. lepoaika 7 h

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työaika-asiakirjoista

 • Työaikakirjanpito on yksi asiakirja
 • Työaikakirjanpitoon on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin
 • Kaikki tarvittavat tiedot on oltava merkitty selvästi ja niin, ettei erillisiä laskutoimituksia vaadita

Osa lakimuutoksista tulee suoraan voimaan, mutta seuraavien käyttöönotosta on sovittava erikseen kirjallisella sopimuksella:

 • liukuva työaika
 • joustotyöaika
 • työaikapankki

Olemme tehneet työaikalakiin liittyen koulutusnauhoitteen yhteistyökumppanimme asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n kanssa. Kun kirjaat tietosi linkin kautta, saat käyttöösi 30 min nauhoitteen + laajan käytännönläheisen tietopaketin uudesta työaikalaista.

https://www.silta.fi/uusi-tyoaikalaki-tutuksi?utm_content=104855856&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-53389

Lue myös aikaisemmat työaikalakiin liittyvät blogimme:

https://www.silta.fi/uutiset-ja-blogi/tyoaikalaki-siirtyy-nykypaivaan

https://www.silta.fi/uutiset-ja-blogi/jousto-vai-jaksotyota-ota-uusi-tyoaikalaki-haltuun

https://www.silta.fi/tyoaikalain-muutokset

 

Lue lisää Sillan palkanlaskenta-palveluista täältä ja jätä meille yhteydenottopyyntö, niin jutellaan lisää!

Opas älykkääseen palkanlaskentaanOta yhteyttä