14.6.2022 11:15

Perhevapaauudistus vaikuttaa palkkalaskentaan, terminologiaan ja vapaiden kertymiseen

Perhevapaauudistus-parhaat-vinkit-muutoksista

Administer Pulssi -webinaarissa käytiin keskiviikkona 8.6. läpi, mitä muutoksia elokuussa 2022 voimaan astuva perhevapaauudistus tuo tullessaan ja miten niihin on hyvä varautua. Asiantuntijoina mukana olivat Silta Oy:n senior palkka-asiantuntija Marika Väisänen ja Castrén & Snellmanin asianajaja, counsel, Mikko Hanni. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi head of business IT Riina Kosonen Sillasta.

Perhevapaauudistus sisältää muutoksia perhevapaisiin, esimerkiksi vanhempainvapaisiin ja omaishoitovapaisiin, liittyen. Perhevapaauudistus täyttää EU-tasoisen työelämän tasapainodirektiivin edellyttämät muutokset. Sen konkreettinen tavoite on hoitovastuun tasainen jakaminen molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden vahvistaminen sekä palkkaerojen tasaaminen.

Esimerkiksi tutut nimikkeet äitiys- ja isyysvapaat häviävät ja ne korvautuvat sukupuolineutraaleilla raskaus- tai vanhempainvapaanimikkeillä.

Nykylakia vastaavalla tavalla vanhempainvapaata on mahdollista pitää siihen saakka kun lapsi täyttää kaksi vuotta, ja vapaan voi jaksottaa korkeintaan neljään eri jaksoon. Vanhemmat voivat olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla tai raskaus- ja vanhempainvapaalla saman lapsen perusteella enintään 18 arkipäivää.

Uudistus joustavoittaa perhevapaan ottamista ja käyttämistä myös osa-aikatyössä. Myös vuosiloman ansainnan perusteet muuttuvat ja paranevat perhevapaisiin liittyen.

Uutta perhevapaauudistuksessa on omaishoitovapaa. Jatkossa työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus enintään 5 päivän pituiseen vapaaseen työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselleen tai samassa taloudessa asuvalle läheiselle. Edellytyksenä on, että omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi. Omaishoitovapaa on palkatonta.

Perhevapaauudistuksessa on tärkeää huomioida aikataulu ja ajoitus; lapsen todellisesta syntymäajankohdasta riippuu, sovelletaanko vanhaa vai uutta lainsäädäntöä.

Asiaosuuden jälkeen webinaarissa oli mahdollisuus esittää asiantuntijoille kysymyksiä. Kysymyksissä haettiin konkreettisia täsmennyksiä mm. vanhan lain suomaan neljän viikon isyysvapaan muutokseen, osa-aikatyön soveltamiseen, vuosiloman kertymiseen omaishoitovapaan aikana sekä korvausten maksumuutoksiin liittyen.

Tutustu perhevapaauudistuksen sisältöön ja katso koko webinaari täältä. 

Koostimme myös perhevapaan kymmenen tärkeintä tärppiä. Löydät ne täältä.